Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Eeuwig Leven in plaats van lichamelijk sterven

We leven in een tijd waarin de hele wereld alles op alles zet om de dood van het fysieke leven van mensen zolang mogelijk uit te stellen. De mens is geboren om te leven. Hoe natuurlijk we de fysieke dood ook mogen zijn gaan vinden, het is en blijft onnatuurlijk. De dood hoort niet bij het leven! De dood, zowel geestelijk als lichamelijk, is een gevolg van de vloek waar de schepping onder gebukt gaat.

De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.” (Lukas 4:18,19)

Jezus van Nazareth kwam om onze blinde ogen te openen, om ons uit de gevangenis te bevrijden en de verbrokenen (hen die gebukt gaan onder de vloek van zonde en dood) in vrijheid heen te zenden. De manier waarop Jezus dit deed, was door zijn volgelingen te wijzen op het koninkrijk van God dat binnen in hen was en hen tot bekering (‘naar binnen’) op te roepen.

De christelijke kerk gelooft – afgezien van een korte beginperiode – al eeuwenlang dat de fysieke dood bij het leven hier op aarde hoort. We leven nu eenmaal nog in een gebroken schepping, waardoor we een sterfelijk lichaam hebben. Het eeuwige leven waar Jezus van Nazareth over sprak is men geestelijk op gaan vatten. Ondanks dat ons fysieke lichaam zal sterven, ontvangen we geestelijk gezien eeuwig leven. Nadat ons fysieke lichaam overleden is, gaan we naar de hemel, zo denkt men. Door deze benadering is redding / verlossing voor gelovigen – zolang men hier op aarde leeft – vooral een individuele aangelegenheid geworden. Het gaat om ons ’ticket to heaven’. Het koninkrijk van God is van later belang. Dat komt ergens in de toekomst als we opnieuw een fysiek (en dan onsterfelijk) lichaam hebben ontvangen. Dit alles staat haaks op de boodschap van Jezus die zijn leerlingen opriep om zich te bekeren, vanwege het feit dat het koninkrijk van God binnen in hen was.

Deze voorstelling van zaken is ontstaan vanuit een verduisterd bewustzijn, waardoor de vloek van zonde en dood over de schepping heerst. Door de (noodzakelijke) val in het bewustzijn van de mens bevinden we ons als het ware in een gevangenis waar we geen hand voor ogen zien. In plaats van gehoor te geven aan de oproep van Jezus tot bekering ‘naar binnen’ (richting het Christus-Licht binnen in ons) is men in de donkere gevangenis om zich heen gaan kijken. We nemen de wereld dualistisch waar, waardoor we onderscheid zijn gaan maken tussen de natuurlijke en de geestelijke wereld. Zodoende heeft de christelijke kerk een theologie ontwikkeld die de vloek van zonde en dood (de gevangenis) als uitgangspunt neemt in plaats van het koninkrijk van God dat binnen in ons is. Het zou hier op aarde gaan om onze individuele (geestelijke) redding en de verlossing van de vloek van zonde en dood (het koninkrijk van God) zal pas ergens in de toekomst plaatsvinden (‘al reeds, maar nog niet’).

Ik raak er steeds meer van overtuigd dat de christelijke kerk de ware boodschap van Jezus volledig uit het oog is verloren. De boodschap van vergeving van zonden lijkt in de verste verte niet op het evangelie van het koninkrijk. En door de mix die is ontstaan, nadat we weer wat meer oog kregen voor het koninkrijk, is het er niet veel beter op geworden. Sterker nog, de oude zakken waar we de jonge wijn van het koninkrijk in schenken, scheuren en de jonge wijn loopt weg. Beiden gaan verloren. Is dat niet de situatie van de christelijke kerk vandaag de dag? We hebben nauwelijks nog relevantie voor de wereld waarin we leven en dat komt door de boodschap die we verkondigen.

In een liedje van Elly en Rikkert klinkt de regel: “In het koninkrijk van God staat alles op zijn kop”. Het vleselijke denken staat haaks op het geestelijke denken. Onsterfelijkheid is vanuit vleselijk perspectief gezien niet mogelijk, maar in het koninkrijk van God staat alles op kop.

Het koninkrijk van God kan alleen zichtbaar worden op aarde als mensen bevrijd gaan worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, als mensen werkelijk uit de gevangenis van het rijk der duisternis gaan komen. Daar wacht de zuchtende schepping nog steeds met reikhalzend verlangen op. Zolang we blijven geloven dat de vergankelijkheid (in de gevangenis) ons lot is, gaan we het koninkrijk van God op aarde niet zien.

We hebben een nieuwe Reformatie nodig! De zonen van God (m/v), die bevrijd zijn van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, zullen moeten gaan opstaan. Mensen die vanuit hun fysieke bestaan onvergankelijkheid aan gaan doen en werkelijk hier en nu het eeuwige leven ontvangen. Niet eerst geestelijk en later na onze fysieke dood pas een onsterfelijk lichaam ontvangen (geen dualistische boodschap!). Nee, vanuit ons leven hier op aarde rechtstreeks het eeuwige leven binnengaan.

Jezus zei: “De ‘dief’ komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.” (Johannes 10:10)

Geloof jij dat de fysieke dood niet bij het leven hoort en wil jij als zoon van God (m/v) openbaar worden en zodoende het zichtbaar worden van het koninkrijk van God op aarde dichterbij brengen? Neem dan contact met ons op!

Lees ook de blogs over Onsterfelijkheid en Eeuwig Leven vanuit het hier en nu.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *