Categorieën
Diversen

Eindejaarsgroet 2022

Het waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.” (Johannes 1:9)

Kerst is het feest waarop we als christenen vieren dat Jezus van Nazareth – ruim 2000 jaar geleden – in Bethlehem werd geboren. Hoe mooi en romantisch het verhaal van het kindje in de kribbe ook mag zijn, willen we werkelijk de beloofde Vrede op aarde gaan zien, dan zullen we de diepere boodschap van Kerst moeten gaan begrijpen.

Dogma’s (ook de christelijke dogma’s) hebben de neiging om een bedekking te vormen voor de geestelijke werkelijkheid. Zo zorgt het dogma van de maagdelijke geboorte al eeuwenlang voor een stuk bedekking. We zijn hierdoor gaan geloven dat de incarnatie (vleeswording) van God exclusief betrekking heeft op Jezus van Nazareth. De diepere werkelijkheid van Gods koninkrijk is echter dat God door alle mensen van alle volken in alle tijden heen mens is geworden. Ieder mens is door Gods Geest verwekt. Het waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht, is de Immanuël, God met ons, Christus in ons. Christus is werkelijk alles en in allen! (Kolossenzen 3:11; HSV)

Willen we het koninkrijk van God op aarde (zoals in de hemel) zichtbaar zien worden, dan zal de verkondiging van dogma’s plaats moeten maken voor de verkondiging van het koninkrijk van God. De kern van het evangelie (de blijde boodschap) dat Jezus bijna 2000 jaar geleden verkondigde, is namelijk het koninkrijk van God, dat dwars door de duisternis op aarde heen zichtbaar zal gaan worden. De komst van Jezus naar de aarde – van verwekking en geboorte via lijden tot verheerlijking – was één grote proclamatie van het koninkrijk van de Vader!

Laten we met Kerst vieren dat Christus in het hart van alle mensen geboren is. Hoe meer mensen dat gaan zien en geloven, hoe meer het werkelijk Vrede op aarde zal worden.

Met een verbindende groet,
Peter en Petra Overduin
telefoon 06 – 58 91 99 71
e-mail info@wayofgrace.nl

Steun onze missie met een eindejaarsgift
Ben je in het afgelopen jaar door onze bediening bemoedigd of heeft het groei in je geloofsleven gebracht? Mogen we je dan vragen om ons – indien je daar financieel toe in staat bent – te steunen met een eindejaarsgift? Daarmee maak je het mogelijk dat wij ons ook in 2023 kunnen blijven inzetten voor een nieuwe Reformatie in de kerken van Nederland. Een gift overmaken kan door op deze link te klikken.

Bij voorbaat dank!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *