Categorieën
Koninkrijk

De ‘Great Reset’ van de mens

Terwijl de vierde industriële revolutie in een hoog tempo doordendert – denk aan de ontwikkelingen rondom AI – wil ik met deze blog een pleidooi voeren om terug te keren naar de Bron van ons bestaan. Omdat ik de Jood een Jood wil zijn en de Griek een Griek, wil ik in deze blog ook de mens een computer zijn.

De hardware van het menselijke systeem is volmaakt en perfect afgeleverd. Naar Gods evenbeeld en Gods gelijkenis geschapen. Bij ieder mens is er van nature sprake van goede grond, waarin het zaad van het koninkrijk honderdvoudig vrucht kan dragen. Het originele besturingssysteem dat standaard is meegeleverd is in staat om het maximale uit de mens te halen; dat is de verheerlijking van ons lichaam, zonder de lichamelijke dood te zien. Om daar te komen zullen we wel het complete ram-geheugen, ons volle bewustzijn, nodig hebben.

Eigenwijs als we als mensen kunnen zijn, hebben we een ander besturingssysteem geïnstalleerd. We dachten dat Windows – hetgeen ons zicht geeft op de zichtbare en tastbare wereld om ons heen – beter zou aansluiten bij onze omstandigheden dan Ubuntu. We hebben daar als mensheid een hoge prijs voor betaald, terwijl Ubuntu gratis meegeleverd was. We hebben de ramen naar het vleselijke denken en handelen opengezet, waardoor het zicht op het hemelse koninkrijk verloren is gegaan. Het collectieve bewustzijn van de mensheid is verduisterd geraakt. Het probleem met de gates die wij als mens hebben geopend, is dat twee-derde van ons ram-geheugen is uitgeschakeld. Het is niet verdwenen, maar het is deel gaan uitmaken van ons onderbewustzijn. We zijn hierdoor de verbinding met onszelf, met God en met alles en iedereen kwijtgeraakt en tot standalone computers gedegradeerd, levend vanuit ons brein, waar het op ons ego gerichte besturingssysteem de scepter zwaait.

Mozes heeft ons laten zien wat de gevolgen hiervan zijn. Met de hand stenen bakken in Egypte en leven onder twee stenen tafelen, met als gevolg dat we ons doel (eeuwig leven) missen. Stenen zijn een beeld van veroordeling. We geloven inmiddels dat er maar één ding zeker is in het leven en dat is dat het loon van de zonde, de lichamelijke dood, aan iedereen als oordeel zal worden uitbetaald. Hoe ver zijn we afgedwaald van het oorspronkelijke doel?

Jezus van Nazareth heeft ons laten zien wat er gebeurt als we een Great Reset uitvoeren in ons leven. Als we terugkeren naar de verbinding met alles en iedereen, naar Ubuntu. Jezus heeft ons de Christus voorgeleefd en is uiteindelijk tot zijn doel gekomen. Zijn lichaam is opgenomen in heerlijkheid en zo is hij het koninkrijk van God binnengegaan. De christelijke kerk is kort daarna een nieuw besturingssysteem gaan ontwikkelen, dat men de naam Jezus van Nazareth heeft gegeven. Men durfde het (nog) niet aan om net als Jezus terug te keren naar de Christus in ons en op ons ingebouwde natuurlijke besturingssysteem (Ubuntu) te vertrouwen. Men bleef liever het vertrouwen stellen op data die we van buitenaf tot ons kunnen nemen. Het werd er allemaal bepaald niet beter op. Ook een tussentijdse format C, de calvinistische Reformatie, die na verloop van tijd is uitgevoerd, heeft geen zoden aan de dijk gezet. De duisternis in de wereld neemt hand over hand toe en dat is alleen mogelijk vanwege het feit dat het Licht van Christus niet schijnt.

Om te voorkomen dat de technologie ons als mensheid inhaalt, wordt het de hoogste tijd dat we de Great Reset, waar Jezus ons op heeft gewezen, toch echt een keer gaan uitvoeren. We moeten als mensheid terug naar ons oorspronkelijke besturingssysteem Ubuntu. We zullen de basisprincipes van eenheid en gelijkheid weer moeten gaan toepassen. We zijn allemaal één en iedereen is gelijk. De zalving van Gods Geest (Christus) is in alle mensen aanwezig, net zoals dat bij Jezus van Nazareth het geval was. Alleen dan zullen de poorten naar ons onderbewustzijn, waar zich het heilige en het heilige der heiligen van de tempel van ons lichaam bevinden, weer open gaan. Ons heilige is Christus in ons, de hoop op heerlijkheid en ons heilige der heiligen is het koninkrijk van God binnen in ons.

Zolang we in de voorhof van onze tempel blijven rondwandelen, zullen we het koninkrijk van God niet gaan zien. Om het heilige van onze tempel binnen te gaan, zal de Great Reset moeten plaatsvinden. Ons bewustzijn zal gereinigd moeten worden. Een schone installatie, waarmee we naar binnen keren, terug naar Ubuntu. Onszelf gaan zien zoals God ons altijd heeft gezien. Ieder mens is een tempel van Gods Geest. Volkomen rein en heilig, alles en iedereen is met elkaar verbonden. Met elkaar dezelfde weg gaan die via het kruis naar de opstanding van Christus in ons leven leidt. De ‘windows’ naar onderscheid maken, onderdrukking, zelfverrijking en individualisme dichtdoen en onze binnenwereld laten bepalen door vrijheid, gelijkheid en broederschap. Als de zalving van de Geest (ons hart) de output van ons leven gaat bepalen, zal de Liefde van Christus door ons leven heen zichtbaar worden, zal het levende Water vanuit ons binnenste gaan stromen.

Uiteindelijk zal dit leiden tot de snelste kwantumcomputer ter wereld, waarvan de snelheid (frequentie) zo hoog ligt, dat onze lichamen tot verheerlijking zullen komen en we als lichtwezens verder zullen leven. Deze één na laatste stap zal de mensheid als collectief gaan maken. De bruid van Christus, het hemelse Jeruzalem, is dan een feit. De laatste stap is dat het hemelse Jeruzalem op aarde zal neerdalen. We nemen dan als mensen weer de vorm van een zichtbaar en tastbaar lichaam aan, maar dan onvergankelijk en onsterfelijk. Ons bewustzijn zal volledig gereinigd zijn van alle tranen en nare herinneringen uit het verleden. We zullen dan voor eeuwig op Ubuntu draaien.

En zij leefden nog lang en gelukkig, zonder computer, zonder smartphone of wat voor technologie dan ook. Voor het meest geavanceerde systeem, het tot verheerlijking gekomen menselijke lichaam, zal dit allemaal volkomen overbodig zijn.

Verheerlijkt dan God met uw lichaam.” (1 Korintiër 6:20b)

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *