Categorieën
Koninkrijk

De ‘Great Reset’ van de mens

Terwijl de vierde industriële revolutie volop aan de gang is, wil ik met deze blog een pleidooi voeren om terug te keren naar de Bron van ons bestaan. Omdat ik de Jood een Jood wil zijn en de Griek een Griek, wil ik in deze blog ook de mens een computer zijn.

De hardware van het menselijke systeem is volmaakt en perfect afgeleverd. Naar Gods evenbeeld en Gods gelijkenis geschapen. Bij ieder mens is er van nature sprake van goede grond, waarin het zaad van het koninkrijk veelvoudig vrucht kan dragen. Het originele besturingssysteem dat standaard is meegeleverd is in staat om het maximale uit de mens te halen, de uiteindelijke verheerlijking van ons lichaam. Om daar te komen zullen we wel het complete ram-geheugen, ons volle bewustzijn, nodig hebben.

Eigenwijs als we als mensen zijn, hebben we een ander besturingssysteem geïnstalleerd. We dachten dat Windows beter zou aansluiten bij onze omstandigheden dan Ubuntu en hebben daar grof geld voor betaald, terwijl Ubuntu gratis meegeleverd was. We hebben daarmee de vensters naar het vleselijke denken en handelen opengezet, waardoor het zicht op het hemelse verloren is gegaan. Ons bewustzijn is verduisterd geraakt. Het probleem met de gates die Adam heeft geopend, is dat het twee derde van ons ram-geheugen heeft uitgeschakeld. Het is niet verdwenen, maar het is deel gaan uitmaken van ons onderbewustzijn. We zijn hierdoor de verbinding met alles en iedereen kwijtgeraakt en tot standalone computers gedegradeerd. Vooral Mozes heeft ons laten zien wat de gevolgen hiervan zijn. In Egypte met de hand stenen bakken en leven onder twee stenen tafelen, met als gevolg dat we ons doel missen. We geloven sindsdien dat er maar één ding zeker is in het leven en dat is dat het loon van het doel missen, de fysieke dood van ons lichaam van vlees en bloed, aan iedereen zal worden uitbetaald. Hoe ver zijn we afgedwaald van het oorspronkelijke doel?

Jezus van Nazareth heeft ons laten zien wat er gebeurt als we een Great Reset uitvoeren in ons leven. Als we terug keren naar de verbinding met alles en iedereen, naar Ubuntu. Jezus heeft ons de Christus voorgeleefd en is uiteindelijk tot zijn doel gekomen, de verheerlijking van zijn fysieke lichaam van vlees en bloed. Zodoende is hij het koninkrijk van God binnengegaan. De christelijke kerk heeft in de loop van de eeuwen echter weer een nieuw besturingssysteem ontwikkeld en het de naam Jezus van Nazareth gegeven. Men durfde het niet aan om net als Jezus terug te keren naar Christus in ons en op ons ingebouwde natuurlijke besturingssysteem (Ubuntu) te vertrouwen. Men bleef liever het vertrouwen stellen op data die we van buitenaf tot ons nemen. Het werd er allemaal niet bepaald beter op. Ook een format C, de calvinistische Reformatie, die na verloop van tijd is uitgevoerd, heeft geen zoden aan de dijk gezet.

Om te voorkomen dat de technologie ons als mensheid inhaalt, wordt het de hoogste tijd dat we de Great Reset die Jezus ons gewezen heeft toch een keer gaan uitvoeren. We moeten als mensheid terug naar ons oorspronkelijke besturingssysteem Ubuntu. We zullen de basisprincipes van eenheid en gelijkheid weer moeten gaan toepassen. We zijn allemaal één en iedereen is gelijk. De zalving met Gods Geest (Christus) is in alle mensen aanwezig, net zoals dat bij Jezus van Nazareth het geval was. Alleen dan zal de poort naar ons onderbewustzijn, waar zich het heilige en het heilige der heiligen van de tempel van ons lichaam bevinden, weer geopend worden. Ons heilige is Christus in ons, de hoop op heerlijkheid en ons heilige der heiligen is het koninkrijk van God binnen in ons.

Zolang we in de voorhof van onze tempel blijven rondwandelen, zullen we het koninkrijk van God niet gaan zien. Om het heilige van onze tempel binnen te gaan, zal de Great Reset moeten plaatsvinden. Een schone installatie, waarmee we terugkeren naar Ubuntu. Onszelf als mensheid gaan zien zoals God ons altijd heeft gezien. Volkomen rein en heilig, alles en iedereen met elkaar verbonden. Met elkaar dezelfde weg gaan die via het kruis naar de opstanding van Christus in ons leven leidt. De ‘windows’ naar onderdrukking, zelfverrijking en individualisme afsluiten en onze binnenwereld laten bepalen door vrijheid, gelijkheid en broederschap. Als de zalving van de Geest vaardig over ons wordt, zal de Liefde van Christus door ons leven heen zichtbaar worden, zal het levende Water vanuit ons binnenste gaat stromen.

Uiteindelijk zal dit leiden tot de snelste kwantumcomputer ter wereld, waarvan de snelheid (frequentie) zo hoog ligt, dat we tot verheerlijking zullen komen en als lichtwezens verder zullen leven. Deze één na laatste stap zal de mensheid als collectief gaan maken. De bruid van Christus, het hemelse Jeruzalem, is dan een feit. De laatste stap is dat het hemelse Jeruzalem op aarde zal neerdalen. We nemen als mensen weer de vorm van een zichtbaar en tastbaar lichaam aan, maar dan onvergankelijk en onsterfelijk. Ons bewustzijn zal volledig gereinigd zijn van alle tranen en nare herinneringen uit het verleden. We zullen dan voor eeuwig op Ubuntu draaien.

En zij leefden nog lang en gelukkig, zonder computer, zonder smartphone of wat voor technologie dan ook. Voor het meest geavanceerde systeem, het tot verheerlijking gekomen menselijke lichaam, zal dit allemaal volkomen overbodig zijn.

Verheerlijkt dan God met uw lichaam.” (1 Korintiër 6:20b)

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze blogs.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *