Categorieën
Koninkrijk

De ‘Great Reset’ van de mens

Terwijl de vierde industriële revolutie volop aan de gang is, wil ik met deze blog een pleidooi voeren om terug te keren naar de Bron van ons bestaan. Ik blijf daarbij wel in stijl door de mens met een computer te vergelijken.

De hardware van het menselijke systeem is volmaakt en perfect afgeleverd. Naar Gods evenbeeld en Gods gelijkenis geschapen. Bij ieder mens is er van nature sprake van goede grond, waarin het zaad van het koninkrijk veelvoudig vrucht kan dragen. Het originele besturingssysteem dat standaard is meegeleverd is in staat om het maximale uit de mens te halen, de uiteindelijke verheerlijking van ons lichaam. Om daar te komen zullen we wel het complete ram-geheugen, ons volle bewustzijn, nodig hebben.

Eigenwijs als we als mensen zijn, hebben we een ander besturingssysteem geïnstalleerd. We dachten dat Windows het beter zou doen dan Ubuntu en hebben daar grof geld voor betaald, terwijl Ubuntu gratis was. We hebben daarmee de vensters naar het vleselijke denken en handelen opengezet, waardoor het zicht op het hemelse verloren is gegaan. Ons bewustzijn is verduisterd geraakt. Het probleem met de gates die Adam heeft geopend, is dat het twee derde van ons ram-geheugen heeft uitgeschakeld. Het is niet helemaal verdwenen, maar het is deel gaan uitmaken van ons onderbewustzijn. Vooral Mozes heeft ons laten zien wat de gevolgen hiervan zijn. In Egypte met de hand stenen bakken en leven onder twee stenen tafelen, met als gevolg dat we ons doel missen. We geloven sindsdien dat er maar één ding zeker is in het leven en dat is dat het loon van het doel missen, de fysieke dood van ons lichaam van vlees en bloed, aan iedereen zal worden uitbetaald.

Jezus van Nazareth heeft ons laten zien wat er gebeurt als we een Great Reset uitvoeren in ons leven. Als we terug gaan naar Ubuntu. Jezus heeft het ons voorgeleefd en is uiteindelijk tot zijn doel gekomen, de verheerlijking van zijn fysieke lichaam van vlees en bloed. Zodoende is hij het koninkrijk van God binnengegaan. De christelijke kerk heeft in de loop van de eeuwen een nieuw besturingssysteem ontwikkeld en het de naam Jezus van Nazareth gegeven. Men durfde het niet aan om net als Jezus terug te keren naar de fabrieksinstellingen en op ons ingebouwde natuurlijke besturingssysteem (Ubuntu) te vertrouwen. Men stelde liever het vertrouwen op kennis die we van buitenaf tot ons nemen. Het werd er allemaal niet bepaald beter op. Ook een format C, de calvinistische Reformatie, die na verloop van tijd is uitgevoerd, zette geen zoden aan de dijk.

Om te voorkomen dat de technologie ons als mensheid inhaalt, wordt het de hoogste tijd voor een Great Reset, waarmee we als mens terugkeren naar ons oorspronkelijke besturingssysteem Ubuntu. We zullen de basisprincipes van eenheid en gelijkheid weer moeten gaan toepassen. We zijn allemaal één en iedereen is gelijk. De zalving met Gods Geest (Christus) is in alle mensen aanwezig, net zoals dat bij Jezus van Nazareth het geval was. Het opent de poort naar ons onderbewustzijn, waar zich het heilige en het heilige der heiligen van de tempel (Grieks: naos) van ons lichaam bevinden. Ons heilige is Christus in ons, de hoop op heerlijkheid en ons heilige der heiligen is het koninkrijk van God binnen in ons.

Zolang we in de voorhof van onze tempel blijven rondwandelen, zullen we het koninkrijk van God niet gaan zien. Om het heilige van onze tempel binnen te gaan, zal er een Great Reset moeten plaatsvinden. Een schone installatie, waarmee we terugkeren naar Ubuntu. Onszelf als mensheid gaan zien zoals God ons ziet. Volkomen rein en heilig, alles en iedereen met elkaar verbonden. Met elkaar dezelfde weg gaan die via het kruis naar de opstanding van Christus in ons leven leidt. De windows naar onderdrukking, zelfverrijking en individualisme afsluiten en onze binnenwereld laten bepalen door vrijheid, gelijkheid en broederschap. Als de zalving van de Geest vaardig over ons wordt, zal de Liefde van Christus door ons leven heen gaat stromen.

Uiteindelijk zal dit leiden tot de snelste kwantumcomputer ter wereld, waarvan de snelheid (frequentie) zo hoog ligt, dat we tot verheerlijking zullen komen en als lichtwezens kunnen gaan leven. Deze één na laatste stap zal de mensheid als collectief gaan maken. Het hemelse Jeruzalem is dan een feit. De laatste stap is dat het hemelse Jeruzalem op aarde zal neerdalen. We nemen als mensen weer de vorm van een zichtbaar en tastbaar lichaam aan, maar dan onvergankelijk en onsterfelijk. Ons bewustzijn zal volledig gereinigd zijn van alle tranen en nare herinneringen uit het verleden.

En zij leefden nog lang en gelukkig, zonder computer, zonder smartphone of wat voor technologie dan ook. Voor het meest geavanceerde systeem, het tot verheerlijking gekomen menselijke lichaam, zal dit allemaal volkomen overbodig zijn.

Verheerlijkt dan God met uw lichaam.” (1 Korintiër 6:20b)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *