Categorieën
Reformatie

Jonge wijn moet in nieuwe zakken

Oude wijn moet in oude zakken geschonken worden en jonge wijn in nieuwe zakken.

De oude wijn is de boodschap van het oude verbond, hetgeen neerkomt op vergeving van zonden op grond van een zondoffer. Het is symptoombestrijding, omdat de oorzaak van het zondigen er niet door wordt weggenomen. De jonge wijn is de blijde boodschap van bevrijding van zonde, het elimineren van de oorzaak.

Zolang we de nieuwe mens (Christus in ons) niet erkennen als ons ware Zelf, leven we nog de oude mens en die zondigt en heeft dus vergeving van zonden nodig. De oude wijn in oude zakken heeft dan nog een functie.

In de oude zakken zitten nog resten van de zure wijn. We houden in ons achterhoofd nog rekening met de oude mens, alsof die nog zou leven. Zolang we geen zicht hebben op de nieuwe mens (Christus in ons), identificeren we ons nog met de oude mens. Als we jonge wijn, het evangelie van het koninkrijk, in oude zakken schenken, gaan beide verloren. Het zorgt namelijk voor vermenging van de oude wijn met de jonge wijn en dat ontkracht de boodschap.

Jonge wijn in nieuwe zakken was de boodschap die Jezus verkondigde. Iemand die Christus (de nieuwe mens) als zijn ware Zelf erkent, zal van de oude mens bevrijd worden. Het evangelie van het koninkrijk (de jonge wijn) is dan ook een kracht van God tot behoud van een ieder die gelooft.

De jonge wijn is de beste wijn die voor het laatst bewaard is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *