Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Houd mij niet vast!

Maria komt bij het graf en vraagt aan de ‘tuinman’, die naderhand Jezus bleek te zijn, of hij weet waar ze het lichaam van Jezus hebben gelaten. Dan noemt Jezus haar naam, waarop Maria Jezus aanspreekt als Meester (Rabboeni). Maria ziet Jezus als iemand van een hogere orde.

Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.” (Johannes 20:17)

Het eerste wat Jezus laat weten nadat hij uit het graf was gekomen, is dat hij naar zijn Vader zal gaan. Het lichaam van Jezus moest nog definitief tot verheerlijking komen, om zo het koninkrijk van God binnen te gaan.

Daarna geeft Jezus een bijzonder belangrijke aanwijzing, die christenen vandaag de dag ter harte zouden moeten nemen, willen ook zij net als Jezus eenmaal tot verheerlijking gaan komen.

naar mijn Vader en jullie Vader, naar mijn God en jullie God…”. Jezus wil hen duidelijk maken dat hij hun broer is, met dezelfde Vader als hen; dat hij als mens, een zoon is van dezelfde God, zoals ook zij zonen en dochters van God zijn. Jezus onderstreept de volkomen gelijkwaardigheid tussen zichzelf en zijn volgelingen! Houd mij niet vast als een Meester van een hogere orde, anders zal je zelf niet tot verheerlijking kunnen komen.

Jezus dan sprak tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld.” (Johannes 8:12)

En hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: Gij zijt het licht der wereld.” (Matteüs 5:14)

Zolang ik in de wereld ben, ben ik het Licht der wereld.” (Johannes 9:5)

Nadat Jezus naar zijn Vader zou zijn gegaan, zouden zijn discipelen het stokje over moeten nemen. “want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld.” (1 Johannes 4:17b)

Veertig dagen later komt het moment van Jezus’ verheerlijking, het moment dat hij zal ‘opvaren’ naar zijn Vader.

En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen.” (Handelingen 1:9)

Nog steeds hebben de discipelen de neiging om Jezus vast te blijven houden als hun Meester. Ze blijven maar voor zich uit staren, nadat Jezus zich aan het zicht van hun natuurlijke ogen heeft onttrokken. Jezus is het koninkrijk van God binnengegaan. Hij heeft de weg naar het koninkrijk van God, door geloof, voleindigd. Daarom wordt hij de voleinder van het geloof genoemd en kan hij als geen ander onze leidsman zijn op de weg die wij achter hem aan moeten gaan (Hebreeën 12:2), willen we ook het koninkrijk van God binnengaan.

En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel?” (Handelingen 1:10)

En dan volgt een belangrijke mededeling, die de christelijke kerk vanaf 70AD tot op de dag van vandaag niet heeft begrepen, omdat men Jezus weer als de Meester is gaan zien. Jezus zou een andere relatie met zijn Vader hebben gehad, dan wij, waardoor hij tussen God en de mens in is komen te staan.

Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, gij zult hem op dezelfde wijze volgen, zoals gij hem ten hemel hebt zien varen.” (Handelingen 1:11)

Zolang wij Jezus als ‘de Meester’ vasthouden en hem als de enige Christus (gezalfde des Heren) die de wereld heeft gekend, blijven zien, zullen wij niet tot de ware wedergeboorte komen en uiteindelijk ook niet worden verheerlijkt, niet naar de Vader gaan, het koninkrijk van God niet binnengaan.

Doch ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat ik heenga. Want indien ik niet heenga, kan de trooster zich niet tonen, maar indien ik heenga, zal hij u kunnen begeleiden.” (Johannes 16:7)

Zolang we Jezus als onze Meester blijven zien, zullen we ons de zalving met de Geest (Christus in ons) niet bewust worden. Die zalving kan ons dan ook niet begeleiden op de weg achter Jezus aan richting de verheerlijking van ons lichaam.

Er zit dan niets anders op om te wachten tot het moment waarop Jezus terugkomt. Maar dat is dus nooit de bedoeling geweest en zal dan ook niet gaan gebeuren. Jezus heeft ons opgeroepen om ons te bekeren en de weg achter hem aan te gaan, zodat ook wij – net als hij – eerst tot wedergeboorte en daarna tot verheerlijking van ons fysieke gedaante gaan komen om langs die weg het koninkrijk van God binnen te gaan.

De christelijke kerk is toe aan een nieuwe Reformatie. We zullen weer jonge wijn in nieuwe zakken moeten gaan schenken, willen we het koninkrijk van God zichtbaar gaan zien worden op aarde.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

2 reacties op “Houd mij niet vast!”

Dag Gert, de vertaling die ik weergeef komt vanuit het Grieks. Het Griekse woord dat doorgaans met ‘komen’ wordt vertaald, kan ook vertaald worden met ‘iemand volgen’. En aangezien er in de tekst gesproken wordt over ‘op dezelfde manier’, is het logischer dat wij Jezus op dezelfde manier zullen volgen. Deze vertaling strookt alleen niet met de christelijke theologie, waarin de z.g. ‘wederkomst’ van Jezus altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Ik geloof niet dat Jezus, na te zijn verheerlijkt, weer terug gaat komen. Ik geloof dat wij hem zullen volgen. We zullen worden opgenomen in heerlijkheid; de Here, die Geest is, tegemoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *