Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Doe het juk uit uw midden weg

Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat, …” (Jesaja 58:9)

Het juk is hier een synoniem voor de wet. Bij het wijzen met de vinger gaat het om iemands misstappen aanwijzen. En bij het spreken van boosheid gaat het om het oordeel dat volgens de wet op de misstap moet volgen. God wil dat we dit juk uit ons midden wegdoen, want dan …

zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als het licht van de middag.” (Jesaja 58:10).

De duisternis op aarde kan pas verdwijnen als het juk van de wet – waarmee we mensen als zondaren aanwijzen en hen het oordeel aankondigen – uit ons midden wordt weggedaan. De wet kan alleen bestaan bij de gratie van de kennis van goed en kwaad, waardoor alle ellende op aarde is begonnen. Zolang we daarmee rekenen, zal het dus duister blijven op aarde.

Bij de verkondiging van het ‘evangelie’ van vergeving van zonden, wijzen we met onze vinger de mens aan als zondaar. Vervolgens spreken we boosheid (oordeel) over mensen uit, waarna we hen oproepen om in de vergeving van hun zonden te geloven, om zodoende verlost te worden van het oordeel.

Deze voorstelling van zaken staat haaks op de oproep die God via Jesaja doet. De kerk heeft eeuwenlang het juk van de wet verkondigd. En dan is het niet zo vreemd dat de duisternis op aarde toeneemt. Het Licht zal namelijk pas over ons opgaan, zodra het juk van de wet uit ons midden wordt weggedaan.

Het evangelie van het koninkrijk is niet gericht op de misstappen van de mens, maar op de verdrukte situatie waarin veel mensen terecht zijn gekomen. God vergeeft bij voorbaat onze misstappen, maar daarmee zijn we nog niet bevrijd uit de situatie waarin we ons bevinden. En juist daar draait het om bij het ware evangelie. Om:

misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken.” (Jesaja 58:6)

Of met de woorden van Jezus (uit Jesaja 61): Mensen de ogen openen, zodat ze gaan zien wie ze werkelijk zijn (zonen en dochters van God). Gevangenen vrijlating verkondigen en verbrokenen heenzenden in vrijheid (Lukas 4:18,19).

De duisternis in de wereld zal pas verdwijnen als we het juk van de wet (mensen op grond van de wet het oordeel aanzeggen) achterwege laten en het Licht van het evangelie van het koninkrijk laten schijnen. De boodschap van vergeving van zonden houdt mensen onder het juk en zal zolang we deze boodschap blijven vermengen met het evangelie van het koninkrijk (gericht op bevrijding van het juk) het evangelie krachteloos maken. De jonge wijn van het koninkrijk zal in nieuwe zakken (op voorhand vrijgesproken mensen) geschonken moeten worden, wil het met kracht gepaard gaan en werkelijk het juk van mensen verbreken.

De christelijke kerk heeft een nieuwe Reformatie nodig.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *