Categorieën
Diversen

Het teken van het beest

Er wordt door sommige christenen heel wat gespeculeerd over de eindtijd en over het teken van het beest (Openbaring 13). Hoewel ik geloof dat het boek Openbaring ging over de tijd rond 70AD en we dus niet alles uit Openbaring kunnen betrekken op de huidige tijd, geloof ik wel dat we richting een nieuwe eindtijd gaan, waarbij het teken van het beest ook weer zal opduiken.

Het teken van het beest zal op de rechterhand of het voorhoofd zitten. Het gaat hier mijns inziens om de situatie waarbij het bewustzijn van de mens dermate verduisterd is dat men geen enkel besef meer heeft van God en de geestelijke wereld. Het gevolg is dat we gaan denken dat we vanuit ons intellect (HOOFD) de wereld naar onze HAND kunnen zetten. Deze vleselijke manier van denken en handelen duidt wat mij betreft het teken van het beest. Het is het hoogtepunt van het menselijke kunnen, hetgeen met name op het terrein van de wetenschap zichtbaar begint te worden. Drie maal het getal van de mens (666). Drie is het getal van het goddelijke. Drie maal zes: de mens als god, de menselijke god.

We lezen in Openbaring 13 dat degenen die het teken van het beest niet hebben, niet meer kunnen ‘kopen en verkopen’. Het gaat dus om mensen die niet naar het vlees, maar werkelijk in de Geest wandelen. Op dit moment is dat nog niet aan de orde. Als er al mensen zijn die werkelijk in de Geest wandelen, dan zijn die op dit moment nog niet openbaar geworden. We hoeven echter niet bang te zijn voor het teken van het beest. Het niet kunnen ‘kopen en verkopen’ heeft namelijk betrekking op het feit dat we geen onderdeel meer zullen uitmaken van het (financiële) systeem van deze wereld.

Mensen die werkelijk uit de Geest geboren zijn, hebben niets te vrezen. Ze zijn niet meer afhankelijk van het wereldse (handels)systeem. God zal hun Bevrijder, Beschermer, Genezer en Voorziener zijn. Het kwaad zal onze poort niet naderen en we zullen werkelijk aan niets gebrek hebben. Zolang we echter het teken van het beest dragen, zijn we ons leven in deze wereld niet zeker. Zorg er dus voor dat je in de Geest gaat wandelen. Dat wil zeggen dat we niemand meer naar het vlees kennen en Christus alles en in allen voor ons is.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *