Categorieën
Koninkrijk

De strijd tussen vlees en Geest

We leven momenteel in een tijd waarin de strijd tussen vlees en Geest steeds zichtbaarder en tastbaarder wordt. Met deze blog wil ik laten zien welke rol de overheid – met het corona-beleid dat zij momenteel voert – speelt in deze geestelijke strijd.

De Geest
Christus is het Licht der wereld, dat gekomen is en alle mensen verlicht (Johannes 1:9). Christus, het Licht der wereld, is de Geest van God in ons. Het mysterie ‘Christus in ons’ is van alle eeuwen en alle geslachten verborgen geweest, zegt Paulus (Kolossenzen 1:26,27). Jezus van Nazareth heeft dit mysterie aan ons geopenbaard, maar helaas is het daarna opnieuw verborgen geraakt. Het Licht is van de kandelaar onder de korenmaat terechtgekomen, met alle gevolgen van dien.

Het vlees
Zolang de lamp onder de korenmaat staat, is ons bewustzijn verduisterd. We zijn ons niet bewust van het feit dat Christus in ons woont (tabernakelt). We wandelen dan niet in de Geest, maar naar het vlees (Romeinen 8:5,6). Kenmerkend voor een wandel naar het vlees is dat we ons vertrouwen stellen op ons (vleselijke) denken en handelen. We menen vanuit ons intellect (HOOFD) de wereld om ons heen naar onze HAND te kunnen zetten. Zodra ons geestelijke bewustzijn volledig verduisterd is en we dus zelfs onbewust niet meer rekenen met de Geest van God in ons, zijn we beland in de buitenste duisternis. Jezus vergelijkt deze staat van bewustzijn met de Gehenna (dal van Hinnom), in onze vertalingen vertaald met ‘hel’.

Het vlees (de oude mens) is de grote tegenstander (satan) van ‘Christus in ons’ (anti-Christ). Hoe meer wij ons vertrouwen stellen op het vleselijke denken (HOOFD) en handelen (HAND), raakt ‘Christus in ons’ steeds verder buiten ons blikveld. Het vlees is ook de grote aanklager (diabolos/duivel), waardoor we maar niet kunnen geloven dat wij als mensen van nature zonen en dochters van God zijn, naar Gods evenbeeld en gelijkenis geschapen.

Het beest uit Openbaring is een synoniem voor de situatie waarin het vlees, de oude mens, de slang van weleer, allesbepalend is geworden in de samenleving. Het teken van het beest vinden we op ons HOOFD en onze HAND. Ik distantieer mij van eindtijdpredikers die allerlei doemscenario’s schetsen, waarvan er velen van mening zijn dat voordat de duisternis op aarde zijn hoogtepunt bereikt, degenen die in het Licht wandelen van deze aarde zullen worden opgenomen. Het teken van het beest wordt desondanks in de huidige wereld wel steeds meer zichtbaar. Reden genoeg om het Licht van Christus te laten schijnen en niet weg te vluchten voor de duisternis op aarde.

De rol van de overheid
Overheden wereldwijd denken vanuit het intellect (HOOFD) een virus naar hun HAND te kunnen zetten. Werkelijk alles moet wijken voor de medische wetenschap. Het is het toppunt van vleselijk denken en handelen, waarin het teken van het beest dus steeds zichtbaarder wordt. Het bewustzijn van de meeste politici, helaas ook van christen-politici, is dermate verduisterd dat zij het niet opmerken, waardoor ze het beleid dat gevoerd wordt (grotendeels) steunen. Het aantal mensen dat door financiële en psychische problemen en de morele druk gebukt door het leven gaan, neemt door het huidige beleid schrikbarend toe.

Van vlees naar Geest
Het huidige beleid van de overheid is een heilloze weg. Niet ons vleselijke denken en handelen, maar ‘Christus in ons’ is de hoop op heerlijkheid. Christus, de Geest in ons, is zelfs het onderpand voor de verheerlijking van onze fysieke lichamen (zie o.a. Romeinen 8:11 en Filippenzen 3:21). Zonder eerst door ziekte en dood ontkleed te worden, zullen we overkleed worden met een verheerlijkt lichaam (2 Korintiërs 5:4,5). Zodra Christus in ons tot opstanding komt, is onze gezondheid voor de volle 100% veilig en verzekerd in Gods handen! Door het verduisterde bewustzijn en onze wandel naar het vlees (dat ons als een tegenstander aanklaagt) geloven we het niet en zal het geen werkelijkheid worden in ons leven.

Zolang we menen dat ons vleselijke denken en handelen ons redding/verlossing gaat schenken, zetten we ‘Christus in ons’ als het ware buiten spel. Het Licht van Christus bevindt zich dan onder de korenmaat in plaats van op de kandelaar. “De lamp van het lichaam is het oog (ons bewustzijn). Indien dan uw oog helder is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn.” (Matteüs 6:22). We zullen ons moeten bekeren van brein (vlees) naar bewustzijn (Geest).

Zonen en dochters van God in de politiek
Jezus kwam als zoon van God om blinde ogen (bewustzijn) te openen, om gevangenen vanuit de duisternis over te brengen in het Licht en gebrokenen heen te zenden in vrijheid (Lukas 4:18,19).

De schepping zucht en wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters van God, die hun Licht in deze donkere wereld gaan laten schijnen, zodat de duisternis zal verdwijnen. De aarde zal vol worden van Gods glorie. Christus in ons is de hoop op heerlijkheid.

Het wordt de hoogste tijd dat er politici als zonen en dochters van God gaan opstaan en het huidige inhumane beleid met haar disproportionele maatregelen tegen het Licht gaan houden. De overheid is Gods dienares, ons ten goede gegeven, met het doel om de vrede (shalom) onder alle mensen te bevorderen en te bewaken.

Zie ook mijn blog over het teken van het beest.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

2 reacties op “De strijd tussen vlees en Geest”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *