Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

De Waarheid maakt ons vrij

De enige Waarheid die ons vrij gaat maken van de vloek van zonde en dood waar de hele schepping onder gebukt gaat, is onze volkomen eenheid met God.

Jezus: “Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij.” (Johannes 17:11)

Jezus was niet meer in de wereld, maar ook nog niet bij zijn Vader. Toen hij dit gebed uitsprak, wandelde hij nog op aarde rond. Wat bedoelde Jezus dan met de wereld waarin hij niet meer was? Het gaat hier om de wereld die zich binnen het ‘gevallen’ bewustzijn van de mensheid afspeelt, ook wel het verduisterde bewustzijn genoemd. Deze ‘gevallen’ wereld is een gevolg van de leugen in ons denken dat wij niet volkomen één met God en met elkaar zouden zijn. Door onze fysieke manifestatie in een lichaam van vlees en bloed is er een bedekking ontstaan, die ons het zicht ontneemt op de eenheid tussen God en de hele schepping.

Jezus was tot de ontdekking gekomen dat hij volkomen één met God de Vader is en dat zorgde ervoor dat hij geen deel meer uitmaakte van de ‘gevallen’ (verduisterde) wereld. Zijn bewustzijn was gereinigd van de leugen van scheiding en hij wandelde in de volle Waarheid, waarin de heilige Geest hem geleid had. Hij wandelde niet meer in de wereld van het verduisterde bewustzijn, maar in de realiteit van het Christusbewustzijn, het koninkrijk van het Licht. Vanuit deze realiteit proclameerde hij het koninkrijk van God.

“opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in mij en ik in U, dat ook zij in ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij mij gezonden hebt.” (Johannes 17:21)

Jezus kwam niet als een redder naar onze verduisterde wereld om deze ‘gevallen’ wereld te fixen. Jezus kwam als een verlosser om ons uit de verduisterde wereld te bevrijden. Niet door ons van deze aarde weg te halen, maar door ons bewustzijn te verlichten met de Waarheid dat we – net als Jezus van Nazareth – altijd volkomen één zijn geweest met God de Vader.

De waarheid die we als christelijke kerk over het algemeen verkondigd hebben, is de waarheid van de ‘gevallen’ wereld. We proberen de ‘gevallen’ wereld waarin we leven te redden. We zoeken een oplossing voor het zonde- en schuldprobleem (Jezus als zondoffer aan het kruis), we proberen het koninkrijk van God te vestigen binnen de wereld van het verduisterde bewustzijn. Net zoals in de seculiere wereld ligt onze focus als christenen op datgene wat we waarnemen vanuit ons verduisterde bewustzijn; op zonde, ziekte, armoede, klimaatproblemen en allerlei andere narigheid dat zich in de ‘gevallen’ wereld voordoet. Ten diepste zijn het allemaal onwaarheden die zich alleen binnen de wereld van het collectief verduisterde bewustzijn van de mensheid voordoen. En zolang we deze ‘waarheid’ als uitgangspunt nemen, zal het ons bewustzijn blijven verontreinigen en blijft het denken in scheiding tussen God en de mens en tussen mensen onderling bestaan.

God als Vader, die in het ontoegankelijke Licht woont, kan onze verduisterde wereld niet waarnemen. Het bewustzijn van God de Vader is niet verduisterd geraakt, niet ‘gevallen’. En toch is God volkomen één met ons en ondergaat God zelf in Christus het lijden van deze wereld. Op die manier wil God ons bewustzijn van binnenuit reinigen van alles dat zich binnen ons verontreinigde bewustzijn afspeelt. Het is niet Gods bedoeling om de wereld die vanuit dat verduisterde bewustzijn is ontstaan te fixen, maar om ons bewustzijn te verlichten door het Licht van Christus, zodat we tot Christusbewustzijn komen. Jezus kwam niet om vergeving van de misstanden binnen de verduisterde wereld mogelijk te maken. Jezus kwam om ons uit de verduisterde wereld te bevrijden. Jezus kwam niet om ziekten te genezen, maar om gezondheid tot aanzijn te roepen. Deze dingen gaan gebeuren als we ons net zo Christusbewust worden als Jezus. Als we ons net zo bewust van onze eenheid met de Vader gaan worden als Jezus. We zijn dan nog steeds in deze wereld aanwezig, maar zijn niet meer van deze wereld. We nemen een andere wereld waar vanuit ons Christusbewustzijn. Een wereld van volkomen eenheid, van liefde, vrede, vreugde en gerechtigheid. We gaan Christus in alles en iedereen zien. Deze Waarheid zal ons volledig vrijmaken, waardoor we als Christus-mensen in deze wereld zullen zijn. Als de ‘gevallen’ wereld met zulke Christus-mensen in aanraking komt, dan zullen ze gaan geloven dat wij door God gezonden zijn.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland en België (Vlaanderen). Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd! Dit kan heel eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Één reactie op “De Waarheid maakt ons vrij”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *