Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De mensheid leidt aan het “oude-zakken-syndroom”

God is de volmaakte bron van Liefde en goedheid. Er is gans geen duisternis in God. Gods binnenwereld is vol Licht en glorie en daarom is alles wat uit God voortkomt ook vol Licht en glorie. God kan in zijn buitenwereld dan ook alleen maar Licht en glorie waarnemen. God heeft geen verduisterd bewustzijn en kan zich de duisternis, zoals wij die waarnemen, niet bewust zijn. God ziet ieder mens en de hele schepping vol van zijn Licht en glorie. God ‘bewoont’ zijn non-dualistische koninkrijk.

De mens is als gevolg van de manifestatie in een lichaam van vlees en bloed dualistisch gaan denken (de val in bewustzijn). Dit heeft geleid tot een verduisterd bewustzijn. Onze binnenwereld is verduisterd geraakt, waardoor we ook in onze buitenwereld duisternis kunnen waarnemen. Zodoende zijn we als mensheid in een wereld van goed en kwaad terechtgekomen. We voelen ons onvolmaakt en zijn onszelf als “oude zakken” gaan zien, waardoor we keer op keer naar de vrucht grijpen, die ons aan God gelijk zou moeten maken. Terwijl we naar Gods evenbeeld en gelijkenis geschapen zijn.

Hoewel God zich onze wereld van goed en kwaad niet bewust is, merkt hij wel dat zijn Liefde en kracht niet stroomt zoals dat normaal gesproken zou moeten stromen. God houdt zich niet bezig met de duisternis die wij creëren. God heeft geen behoefte aan het vereffenen van schuld. God hoeft zijn ’toorn’ niet te wreken. God rekent ons onze misdaden niet toe. God heeft maar één verlangen en dat is dat het levende Water vanuit het binnenste van ieder mens weer gaat stromen. Die gemoedstoestand (in onze bijbels met ’toorn’ vertaald) verteerd hem als het ware.

Het levende Water kan alleen uit ons binnenste gaan stromen, als we het koninkrijk van God vanuit Gods perspectief gaan verkondigen. Jonge wijn in nieuwe zakken! Zolang we onszelf en onze medemensen als “oude zakken” zien, is er nog sprake van zuurdesem van de oude wijn. En jonge wijn in oude zakken schenken, leidt tot verlies van zowel de oude zakken die scheuren, als van de jonge wijn die daardoor wegloopt. Het levende Water van het koninkrijk kan alleen uit ons binnenste gaan stromen als we geloven dat wij een Bron van levend Water zijn. Ieder mens is van nature een Bron van levend Water. Maar doordat de meeste mensen leiden aan het “oude-zakken-syndroom” zien we zo weinig van het levende Water stromen.

We zullen het zuurdesem van de wet uit ons bewustzijn moeten verwijderen. Dat wil zeggen dat we niemand meer naar het vlees kennen. Het veroordelen op grond van de wet achterwege gaan laten. Mensen niet meer als “oude zakken”, maar als “nieuwe zakken”, als een compleet nieuwe schepping gaan zien. Alleen dan zal de jonge wijn van het koninkrijk ervoor gaan zorgen dat de Bron in ons mensen geopend wordt en het levende Water zal gaan stromen uit ons binnenste.

Wanneer gij uit uw midden het juk (van de wet) wegdoet, het wijzen met de vinger (op misstappen) en het spreken van boosheid (het veroordelen van de misstappen op grond van de wet) nalaat, wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw Licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag.” (Jesaja 58:9,10)

Lees ook de blog Jij bent een Bron van levend Water.

Herken jij het “oude-zakken-syndroom” in je leven en verlang jij ernaar dat jouw Bron geopend wordt en het levende Water vanuit je binnenste gaat stromen? Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *