Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Jezus van Nazareth als schaduwbeeld van de Christus

God schiep de hemel en de aarde. De aarde is van den beginne omhuld in de duisternis. De fysieke manifestatie van de mens bewoont de aarde, waardoor de mens als vanzelfsprekend een verduisterd bewustzijn heeft. Zijn geestelijke ogen zijn gesloten, blind voor onze geestelijke oorsprong en voor de geestelijke werkelijkheid. Door uit (vrucht)water geboren te worden, kon de mens tot zelfbewustzijn komen. Eenmaal tot zelfbewustzijn gekomen, is het de bedoeling dat we uit de Geest geboren worden, de zogenoemde wedergeboorte. Door de wedergeboorte worden onze geestelijke ogen geopend en worden we ons bewust wie we als mens werkelijk zijn. Zolang we niet tot wedergeboorte zijn gekomen, leven we als gevangenen onder de vloek van zonde en dood. Komen we tijdens ons fysieke leven op aarde niet tot wedergeboorte, dan sterven we in zonde, missen we ons doel van onze fysieke manifestatie op aarde.

Iemand die geestelijk blind is, kan zich onmogelijk met Christus, de ene nieuwe geestelijke mens, identificeren. Hoewel Christus alles en in allen is en de ware identiteit van ieder mens Christus is, is men zich dat niet bewust en kan men dus ook niet ‘in Christus’ zijn en wandelen. Mensen met een verduisterd bewustzijn wandelen als vanzelfsprekend naar het vlees. De oude mens heeft het voor het zeggen en bepaalt ons leven. Het gevolg is dat we werken van het vlees voortbrengen, zoals tweedracht en partijschappen, in plaats van dat de vrucht van de Geest in ons leven groeit.

Tot zover de situatie waarin de hele mensheid, niemand uitgezonderd, zich vanaf den beginne bevindt. God stond voor de uitdaging om de geestelijk blinde mens de ogen te openen en duidelijk te maken wie hij/zij in werkelijkheid is, een zoon/dochter van de Allerhoogste, een gezalfde des Heren, Christus! Vanwege de geestelijke blindheid missen we de antenne om Gods stem te verstaan. God werkt niet door kracht en door geweld, maar door zijn Geest. Door zijn Geest heeft God de geschiedenis van het volk Israël zo geleid, dat er zich schaduwbeelden hebben gevormd van de geestelijke werkelijkheid. In het oude testament zijn vele schaduwbeelden te vinden. Jezus’ geestelijke ogen zijn door het lezen en onderzoeken van de Joodse geschriften, met daarin alle schaduwbeelden en profetieën, open gegaan. Jezus is zich bewust geworden wie hij als mens in werkelijkheid was en is de profetieën over de Messias op zichzelf gaan betrekken. Hij begon zich te identificeren met de Christus, de gezalfde des Heren, de ene nieuwe mens, die de ware identiteit van alle mensen vormt.

Omdat de geestelijke ogen van Jezus geopend waren, kon hij zich volledig laten leiden door de heilige Geest. Jezus wandelde in de Geest. Dat gaf God de mogelijkheid om in en door de persoon Jezus van Nazareth het meest duidelijke schaduwbeeld van de geestelijke werkelijkheid aan de mensheid te openbaren. Jezus heeft op een unieke wijze de Christus aan de mensheid geopenbaard. In het vervolg van deze blog wil ik laten zien hoe Jezus als een schaduwbeeld van de Christus heeft gefungeerd.

De ontvangenis en geboorte van Jezus is een schaduwbeeld van de incarnatie van Christus in en door de hele schepping heen.

Het leven van Jezus is een schaduwbeeld van de Christus die alle eeuwen door in en door de hele schepping heen zichtbaar wordt. Al het mooie in de mensen en de hele schepping toont ons de heerlijkheid van God.

Het lijden van Jezus is een schaduwbeeld van het immense lijden dat de mensheid gedurende de hele geschiedenis heeft ondergaan. Het gaat om het lijden van Christus in en door de hele schepping heen. Op die manier droeg ook Paulus bij aan het lijden van Christus. Het lijden dat jij en ik hebben meegemaakt of nog meemaken, draagt ook bij aan het lijden van Christus.

De overvloedige genade die Jezus toonde aan iedereen die zijn pad kruiste, die zijn climax kende in zijn gebed aan het kruis “Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen” is een schaduwbeeld van de radicale genade van Christus, die niet rekent met zonde en schuld en niet doet aan straf en oordeel. Daarom woont Gods Geest in alle mensen van alle volken van alle tijden, niemand uitgezonderd.

De lichamelijke kruisiging van Jezus is een schaduwbeeld van de dood van Christus. Christus is als zaad in de akker van de fysieke schepping gezaaid om daar te ‘sterven’. Dit is het belangrijkste principe van de schepping.

De opstanding van Jezus uit het graf is een schaduwbeeld van de Christus die in en door de hele schepping/kosmos heen tot opstanding komt. Het zaad van Christus dat in de akker is gezaaid, komt op en begint te groeien.

De hemelvaart van Jezus is een schaduwbeeld van de Christus die in en door de hele schepping/kosmos heen zal worden opgenomen in heerlijkheid. Het Licht van Christus breekt op dat moment volledig door, waardoor het verduisterde bewustzijn van ieder mens volledig zal worden verlicht. Dit zal gepaard gaan met de verheerlijking van onze lichamen van vlees en bloed, de transformatie naar een verheerlijkt lichaam (de zogenoemde opname; onze ‘hemelvaart’), die direct gevolgd zal worden door een transformatie van de hele kosmos, waarbij de duisternis op aarde in zijn geheel zal verdwijnen en de heerlijkheid van de Heer de ganse aarde zal bedekken. Zodra de hele mensheid is opgenomen in heerlijkheid, vormen zij het hemelse Jeruzalem.

De uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren) is een schaduwbeeld van het ‘neerdalen uit de hemel’ van het hemelse Jeruzalem. De hemel (de geestelijke wereld) is onder ons en binnenin ons, zei Jezus. De ‘opname in heerlijkheid’ en het ‘neerdalen uit de hemel’, wil dus niet zeggen dat we ons verplaatsen naar een plek hoog in het universum en daarna weer naar beneden komen, maar dat we transformeren naar een geestelijk lichaam en daarna weer een zichtbaar en tastbaar lichaam aan kunnen nemen. De nieuwe hemel en nieuwe aarde is al vanaf de grondlegging der wereld een feit. Het wordt alleen pas zichtbaar als de duisternis in het geheel verdwenen is en ons geestelijke bewustzijn volledig gereinigd/verlicht is. Op dat moment is het “als nieuw” voor ons, vandaar dat er van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wordt gesproken.

Jezus heeft ons de weg naar het koninkrijk van God geopenbaard. Jezus heeft deze weg niet voor ons afgelegd. Wij zullen deze weg zelf moeten gaan. Jezus is ons wel voorgegaan op deze weg en daarom kan en wil hij onze leidsman zijn. En omdat Jezus als mens van vlees en bloed deze weg heeft afgelegd, zijn ook wij in staat deze weg te voleindigen. Dit is mogelijk, Christus in ons is. Christus in ons is dan ook onze hoop op heerlijkheid.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze blogs.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *