Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Your physical body is a port to heaven

Jezus heeft de dood overwonnen en belooft ons eeuwig leven! Maar waarom gaan mensen dan nog steeds dood? Het antwoord dat al eeuwenlang klinkt, is dat we het eeuwige leven allereerst en voorlopig geestelijk op moeten vatten. Volledige verlossing en het binnengaan in het koninkrijk van God is iets van het hiernamaals, dat kunnen we in het hier en nu niet verwachten, zo gelooft men en zo verkondigt men. Genezing van onze lichamelijke kwalen, daar geloven we dan nog wel in. Er zijn zelfs christenen die geloven dat we de opdracht hebben om doden op te wekken. Maar volledige verlossing van de vloek van zonde en dood, waarbij we onvergankelijkheid en onsterfelijkheid aandoen, daar moeten we niet mee aankomen. Dat gebeurt pas later. Maar was het niet Jezus zelf die zei dat het koninkrijk van God onder ons en zelfs binnen in ons is? Het is er al! Dus waarom zouden we moeten wachten op de volledige verlossing van de vloek van zonde en dood en daarmee het eeuwige leven naar de toekomst blijven verwijzen?

Het ‘grappige’ is dat het helemaal niet uitmaakt of je het eeuwige leven dat Jezus ons beloofd heeft geestelijk of lichamelijk opvat. De uitkomst is namelijk in beide gevallen hetzelfde. Laat me dat even uitleggen. De lichamelijke dood (ook wel de tweede dood genoemd) is een gevolg van de zogenoemde geestelijke dood (de eerste dood door de ‘val’). Ook al zouden we het eeuwige leven waar Jezus over spreekt geestelijk opvatten, dan zou daarmee de oorzaak voor de lichamelijke dood (de tweede dood) zijn weggenomen. Geestelijk eeuwig leven ontvangen, waarmee de oorzaak van de tweede (lichamelijke) dood wordt opgeheven, leidt dus vanzelf tot de volledige bevrijding van de vloek van zonde en dood. Verlossing – inclusief het ontvangen van eeuwig leven – is dan ook een belofte voor ons hele mens-zijn, voor Geest, ziel én lichaam. Het komt door ons rationele/dualistische (lees: vleselijke) denken dat we dit uit elkaar hebben getrokken.

Hieronder tien statements op een rijtje om mijn stelling, dat het eeuwige leven ook betrekking heeft op ons lichaam van vlees en bloed, kracht bij te zetten.

  1. De Geest van God die in u woont, zal uw sterfelijke lichamen (niet uw dode lichamen!) levend maken (Romeinen 8:11).
  2. De zuchtende schepping wacht op het moment dat de kinderen Gods bevrijd worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid en als gevolg daarvan tot verheerlijking komen (Romeinen 8:21).
  3. Verheerlijkt dan God met uw lichaam (1 Korintiërs 6:20). We hebben ons lichaam van vlees en bloed niet gekregen om uiteindelijk te sterven, maar om God ermee te verheerlijken. Dat gebeurt ten volle door de verheerlijking van ons lichaam.
  4. Want ons vergankelijke lichaam (niet ons dode lichaam!) moet onvergankelijkheid aandoen en ons sterfelijke lichaam (niet ons dode lichaam!) moet onsterfelijkheid aandoen. Dan is de dood verzwolgen in de overwinning (1 Korintiërs 15:53,54).
  5. Ons fysieke gedaante zal een metamorfose ondergaan VAN heerlijkheid (niet via de lichamelijke dood! maar) TOT heerlijkheid (2 Korintiërs 3:18).
  6. De Geest (Christus in ons) is een onderpand voor onze erfenis, de verheerlijking van ons lichaam, waarbij het sterfelijke (niet het dode lichaam!) verslonden wordt door het leven. Paulus verlangde er dan ook niet naar om ontkleed te worden van zijn fysieke lichaam (hij wilde niet lichamelijk sterven!), maar om overkleed te worden met een verheerlijkt lichaam, ofwel de verheerlijking van zijn lichaam (2 Korintiërs 5:4,5).
  7. Ons vernederde lichaam (niet ons dode lichaam!) zal veranderen zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen (Filippenzen 3:21).
  8. Christus Jezus heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht door het evangelie. (2 Timoteüs 1:10).
  9. De ‘eerste opstanding’ is de wedergeboorte, waarbij we opstaan uit de zogenoemde ‘geestelijke dood’ (de eerste dood). Met de ’tweede opstanding’ ontvangen we de krans der heerlijkheid (1 Petrus 5:4), ofwel de verheerlijking van ons lichaam van vlees en bloed, zonder de lichamelijke dood (de tweede dood) te zien (Openbaring 20:6).
  10. Wie in mij gelooft zal in der eeuwigheid niet meer sterven. Gelooft gij dat? (Johannes 11:26)

Zolang we het niet geloven, zullen we het niet gaan zien!

PS Wanneer heb jij voor het laatst een preek gehoord over onze erfenis, de verheerlijking van ons lichaam van vlees en bloed? Het is tijd voor een nieuwe Reformatie! Klik hier om meer te lezen over onsterfelijkheid?

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *