Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Een roepende in de woestijn

Na een bijzondere geestelijke ervaring begin januari 2020, die een paar weken aanhield, begon ik te begrijpen wat Paulus bedoeld moet hebben met een wandel in de Geest. Door die ervaring werd mij ook duidelijk waar het in de christelijke kerk aan ontbreekt.

Het gebeurde zeven jaar nadat ik mijn (christelijke) geloof aan de wilgen had gehangen. Na mij jarenlang vol passie ingezet te hebben voor het koninkrijk van God, hadden pijn, verdriet, teleurstelling en een dosis onbeantwoorde vragen het vuur in mij gedoofd. Ik was er niet meer naar op zoek. Ik dacht er niet meer over na. Ik spande mij ook niet in op zoek naar een bepaalde ervaring. Het overkwam mij als een donderslag bij heldere hemel. Ik begon mijzelf en de wereld om mij heen op een andere manier waar te nemen. Het was een liefde, vrede en vreugde die zo intens was dat de zorgen van het leven van alledag van mij afvielen. Ik voelde mij zo licht als een veertje en volkomen vrij. Diep van binnen ervoer ik dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat ik volkomen één ben met alles en iedereen. ik werd mij iets bewust van de eeuwige Realiteit van het Koninkrijk van God. Een Koninkrijk dat we niet hier op aarde moeten brengen, bouwen of op wat voor manier dan ook moeten realiseren, maar dat hier en nu voor de volle 100% Realiteit is. Het duurde een paar weken en gedurende die weken ontving ik antwoorden op de vragen waar ik zeven jaar daarvoor mee vastgelopen was. Met dat er een vraag in mijn gedachten opkwam, volgde het antwoord in mijn hart er direct achteraan. Het was openbaring, waardoor dingen niet alleen rationeel duidelijk werden, maar waardoor ik vanaf dat moment het diep van binnen ‘wist’, laten we het openbaringskennis noemen.

Pas een paar maanden later begon ik te begrijpen wat er gebeurd was. Mijn verduisterde bewustzijn is een aantal weken verlicht geweest door het Licht van Christus. Dat maakte dat ik in die periode in de Geest wandelde, waardoor ik mij de geestelijke eenheid met alles en iedereen, maar ook de goddelijke essentie van alles en iedereen, bewust was.

Mijn droom om de christelijke kerk in Nederland te zien veranderen naar een gemeenschap met impact op de samenleving had ik net als mijn geloof zeven jaar hiervoor aan de wilgen gehangen. Maar door wat er nu gebeurd was, was mijn droom weer springlevend geworden en ik had duidelijkheid gekregen over hoe deze droom werkelijkheid kan worden. We zullen in de Geest moeten gaan wandelen en dat is alleen mogelijk door eerst te erkennen dat we met al onze goedbedoelde bezigheden naar het vlees wandelen. De theologie van de christelijke kerk is gebaseerd op de kennis van goed en kwaad in plaats van op de kennis van God en dat leidt in veel gevallen tot tegenovergestelde gedachten. De christelijke kerk zal een nieuwe Reformatie moeten ondergaan.

De woestijn mag momenteel dor en droog lijken, maar zodra het levende Water uit ons binnenste begint te stromen, zal deze wereld veranderen in een oase van Leven, Liefde, Rust en Vrede.

Het gebeurde allemaal vlak voordat corona de wereld binnenkwam. Tijdens de hele corona-tijd heb ik mij als een roepende in de woestijn gevoeld. Ik heb tientallen blogs geschreven en honderden quotes op social media gedeeld. Ik heb hiermee de noodzaak van een nieuwe Reformatie van de christelijke kerk in Nederland duidelijk willen maken. Afgezien van de vele likes en bevestigende reacties zie ik op dit moment nog weinig beweging boven de grond, hetgeen niet wil zeggen dat die beweging onder de oppervlakte er niet zou zijn! Ik geloof in het principe van zaaien en oogsten. Het zaad dat ik in de achterliggende tijd heb mogen zaaien in de harten van vele mensen, zal dan ook op gaan komen en vrucht dragen.

Graag kom ik in contact met mensen die zich herkennen in mijn droom voor de christelijke kerk in Nederland. Is het jouw verlangen om daar handen en voeten aan te geven? Dan is het nu de tijd om tevoorschijn te komen. Ik wil je aanmoedigen om contact met ons op te nemen. Denk niet dat jij niet van waarde kunt zijn! Het enige wat er van ons gevraagd wordt, is onze Lamp (Christus in ons) onder de korenmaat vandaan te halen en op onze kandelaar te zetten. Jezus zei het al:

Gij zijt het Licht der wereld, men steekt geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” (Matteüs 5:14-16)

In werkelijkheid zijn we allemaal roependen in de woestijn, of we het ons nu bewust zijn of niet. Ons ware Zelf – de ene nieuwe mens, Christus in ons – is de Roepende en hij roept allen die nog in de duisternis (naar het vlees) wandelen. Het vlees (de oude mens) herkent deze roepstem alleen niet. Daarvoor zullen onze geestelijke oren en ogen geopend moeten worden. Verlang jij daarnaar? Neem ook dan contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

2 reacties op “Een roepende in de woestijn”

Interessant.
Ik googlede naar het woord openbaringskennis omdat ik van plan was daar een eigen blog over te schrijven. Op dat moment zag ik de boom des levens en de boom van kennis van gek voor me.
Ik houd me bezig met het onderwerp manipulatie en geestelijk misbruik. Door een gesprek met mijn oom en tante werd ik me bewust dat ik vaker dan ik weet Bijbelteksten gebruik om mijn eigen mening kracht bij te zetten. Alles wat riekt naar manipulatie heb ik een enorme hekel aan dus besloot ik meteen om de schrijfstijl in het manuscript van mijn nieuwe boek aan te passen. Durven we te zijn, zonder alles in te vullen en te beredeneren om het in onze eigen ogen logisch of begrijpelijk te maken?

Openbaringskennis is duidelijk een vrucht uit de boom des levens en niet uit die verkeerde boom. Maar hoe vaak probeer ik mijn eigen kennis te gebruiken en vind ik het zelf zo goed klinken dat een ander wel moet geloven dat het openbaringskennis is? Mijn oom en tante noemen dat God-talk. Is dat inderdaad geen vergeestelijkt vlees? Hoe ver ben ik van het leven en denken van een farizeeër verlost en ben ik bereid om dat transformatie proces van sterven te doorstaan om alle kaf te laten verbranden door het vuur van Gods liefde?
God houdt onvoorwaardelijk van ons maar Hij houdt te veel van ons om ons te laten zoals we zijn.
Ik wil me graag laten transformeren door steeds echter te worden. Zijn liefde maakt het onmogelijke mogelijk en Hij heeft de controle om Zijn openbaringskennis te delen op een moment en tijdstip dat Hij het wil.

Zeker geloof ik in een reformatie in de christelijke kerk in Nederland en dat gaat niet zonder dat we eerst zelf in ons hart getransformeerd worden. (voor meer info: ‘Laat los! – Geliefd leven in het proces van overgave’). Ik geloof in de eenvoud en de nederigheid van het worden als een kind. In die eenvoud en het leren ‘zijn’, zitten aan de voeten van Jezus, zal Hij komen met Zijn openbaringskennis en nog diepere honger naar Zijn liefde. Mensen die (on)bewust op zoek zijn naar God, verlangen vooral naar echtheid, liefde en eenvoud. Dat is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en thuiskomen in een wereld waar velen geestelijk dakloos worden of van weeskinderen die zich wel onder een geestelijk dak bevinden.
Laten we de Vader smeken om Zijn genade in gebed en aanbidding en het alleen nog maar ven Hem verwachten.

Hebreeën 10
5 Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. 6 Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. 7 Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.

Lukas 1
37 Want voor God is niets onmogelijk.” 38 Maria antwoordde: “Ik wil de Heer God gehoorzaam zijn. Laat Hij met me doen wat u heeft gezegd.” Toen ging de engel bij haar weg. Eenvoudig doen wat God zegt, Hij zal Zijn droom voor ons land vervullen en kiest ervoor om met ons samen te werken.

Dankjewel Hillie voor je bericht. Ik deel in grote lijnen wat je schrijft. Mooi om te lezen van je verlangen naar transformatie om daardoor steeds echter te worden. Mag ik vragen wat je beweegreden is om dit te delen onder mijn blog? Weet je welkom voor een kop koffie of thee om erover door te praten.
Zegengroet, Peter en Petra Overduin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *