Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Een roepende in de woestijn

Na een bijzondere geestelijke ervaring begin vorig jaar (januari 2020), die een paar weken aanhield, begon ik te begrijpen wat Paulus bedoeld moet hebben met een wandel in de Geest. Door die ervaring werd mij ook duidelijk waar het in de christelijke kerk aan ontbreekt.

Het gebeurde zeven jaar nadat ik mijn (christelijke) geloof aan de wilgen had gehangen. Na mij jarenlang vol passie ingezet te hebben voor het koninkrijk van God, hadden pijn, verdriet, teleurstelling en een dosis onbeantwoorde vragen het vuur in mij gedoofd. Ik was er niet meer naar op zoek. Ik dacht er niet meer over na. Ik spande mij ook niet in op zoek naar een bepaalde ervaring. Het overkwam mij als een donderslag bij heldere hemel. Ik begon mijzelf en de wereld om mij heen op een andere manier waar te nemen. Het was een liefde, vrede en vreugde die zo intens was dat de zorgen van het leven van alledag van mij afvielen. Ik voelde mij zo licht als een veertje en volkomen vrij. Diep van binnen ervoer ik dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat ik volkomen één ben met alles en iedereen. Het duurde een paar weken en gedurende die weken ontving ik antwoorden op de vragen waar ik in zeven jaar geleden mee vastgelopen was. Met dat er een vraag in mijn gedachten opkwam, volgde het antwoord er direct achteraan. Het moet openbaring zijn geweest, waardoor dingen niet alleen rationeel duidelijk worden, maar waardoor je vanaf dat moment het diep van binnen ‘weet’, laten we het openbaringskennis noemen.

Een paar maanden later begon ik te begrijpen wat er gebeurd was. Mijn verduisterde bewustzijn is een aantal weken verlicht geweest door het Licht van Christus. Dat maakte dat ik in die periode in de Geest wandelde, waardoor ik mij de geestelijke verbinding met alles en iedereen, maar ook de goddelijke essentie van alles en iedereen, bewust was geworden.

Van mijn droom om de christelijke kerk in Nederland te zien veranderen naar een gemeenschap met impact op de samenleving was net als van mijn geloof niets meer over gebleven. Door wat er was gebeurd, was deze droom weer springlevend geworden, maar nu had ik duidelijkheid gekregen over hoe deze droom werkelijkheid kan worden. We zullen in de Geest moeten gaan wandelen en dat is alleen mogelijk door eerst te erkennen dat we met al onze goedbedoelde bezigheden naar het vlees wandelen. De theologie van de christelijke kerk is gebaseerd op de kennis van goed en kwaad in plaats van op de kennis van God en dat leidt in veel gevallen tot tegenovergestelde gedachten. De christelijke kerk zal een nieuwe Reformatie moeten ondergaan.

De woestijn mag momenteel dor en droog lijken, maar zodra het levende Water uit ons binnenste begint te stromen, zal deze wereld veranderen in een oase van Leven, Liefde, Rust en Vrede.

Het gebeurde allemaal vlak voordat corona op het wereldtoneel verscheen. De afgelopen anderhalf jaar heb ik mij als een roepende in de woestijn gevoeld. Ik heb tientallen blogs geschreven en honderden quotes op social media gedeeld. Ik heb hiermee de noodzaak van een nieuwe Reformatie van de christelijke kerk in Nederland duidelijk willen maken. Afgezien van de vele likes en bevestigende reacties zie ik op dit moment nog weinig beweging boven de grond, hetgeen niet wil zeggen dat die beweging onder de oppervlakte er niet zou zijn! Ik geloof in het principe van zaaien en oogsten. Het zaad dat ik in de achterliggende anderhalf jaar heb mogen zaaien in de harten van vele mensen, zal dan ook op gaan komen en vrucht dragen.

Graag kom ik in contact met mensen die zich herkennen in mijn droom voor de christelijke kerk in Nederland. Is het jouw verlangen om daar handen en voeten aan te geven? Dan is het nu de tijd om tevoorschijn te komen. Ik wil je aanmoedigen om contact met ons op te nemen. Denk niet dat jij niet van waarde kunt zijn! Het enige wat er van ons gevraagd wordt, is onze Lamp (Christus in ons) van onder de korenmaat vandaan te halen en op onze kandelaar te zetten. Jezus zei het al:

Gij zijt het Licht der wereld, men steekt geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” (Matteüs 5:14-16)

In werkelijkheid zijn we allemaal roependen in de woestijn, of we het ons nu bewust zijn of niet. Ons ware Zelf – de ene nieuwe mens, Christus in ons – is de Roepende en hij roept allen die nog in de duisternis (naar het vlees) wandelen. Het vlees (de oude mens) herkent deze roepstem alleen niet. Daarvoor zullen onze geestelijke oren en ogen geopend moeten worden. Verlang jij daarnaar? Neem ook dan contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze blogs.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *