Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Weet wie je bent: de ene nieuwe Mens!

Wij projecteren onze binnenwereld op onze buitenwereld en nemen daar waar wat er van binnen in ons leeft. Zolang ons bewustzijn (onze binnenwereld) verduisterd is, zullen we in de buitenwereld duisternis waarnemen. Dit werkt ook zo met onze interpersoonlijke contacten. Dat wat we over onszelf geloven (hoe we ons zelf zien) zullen we terug zien bij de ander. Veroordeling van de ander komt dus altijd voort vanuit zelfveroordeling. Het feit dat Jezus nooit iemand veroordeelde en dat Paulus niemand meer naar het vlees kende, komt doordat zij zichzelf ook niet veroordeelden. De enige manier om te stoppen met het veroordelen van anderen is jezelf gaan zien door de ogen van God. God is als de zon.

Evenmin als de zon ooit schaduw kan zien, kan God, die Licht is, ooit duisternis of zonde zien. Alleen als je zelf in de schaduw leeft, zie je alles vanuit de schaduw.

Frans Horsthuis

De zon kan de schaduw niet waarnemen, omdat deze zich ergens achter bevindt. Zo kent God onze duisternis niet. God kent niemand naar het vlees en zolang wij dat wel blijven doen, zullen we duisternis bij onszelf en bij de ander blijven waarnemen. De enige manier om het koninkrijk van God in onze buitenwereld waar te gaan nemen, is onze binnenwereld te laten verlichten door het Licht van Christus.

Het op gedachten gebaseerde ego fungeert als een tussenmuur die scheiding maakt tussen de oude mens en de nieuwe Mens. Zolang wij ons identificeren met de oude mens, leven we in de schaduw van de tussenmuur; in de duisternis. De wet, als beeld van de kennis van goed en kwaad, zorgt er dan voor dat we onszelf (de oude mens) veroordelen. We zullen ons Christus bewust moeten worden, want ‘in Christus’ is de tussenmuur die vijandschap brengt afgebroken, waardoor we gaan zien dat we de ene nieuwe Mens zijn. Zodra we ons bewust worden dat we die ene nieuwe Mens zijn, komt er vrede in ons leven. Jezus van Nazareth is ons op deze Weg voorgegaan.

Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe Mens zou scheppen en zo vrede zou maken.

Efeziërs 2:14,15

Zodra we ons bewust worden van het feit dat wij de ene nieuwe Mens zijn, dan kan het niet anders dat we onze binnenwereld ook in de ander zullen gaan waarnemen. We kennen dan niemand meer naar het vlees (2 Korintiërs 5:16). De tussenmuur die onderscheid maakt – het vlees – nemen we dan ook bij die ander niet meer waar, waardoor we de ander ook als de ene nieuwe Mens gaan zien. Wil je mensen om je heen zonder veroordeling onvoorwaardelijk liefhebben, dan zal je jezelf zonder veroordeling onvoorwaardelijk lief moeten hebben. Dan zal er vrede moeten zijn in ons leven. Dat gold ook voor Jezus toen hij op aarde rondwandelde. Het geheim van Jezus was dat hij zichzelf voortdurend door de ogen van God zag, als de geliefde zoon in wie God een welbehagen had, als de ene nieuwe Mens, Jezus de Christus. Willen wij onze medemensen door Gods ogen gaan zien en hen onvoorwaardelijk liefhebben, dan zullen we onszelf moeten gaan zien zoals Jezus zichzelf zag. We zullen onszelf als de ene nieuwe Mens moeten gaan zien, als de Christus. Door dit te gaan geloven, zullen we het ons op den duur bewust worden. We zullen dan werkelijk ‘als Jezus’ in deze wereld zijn (1 Johannes 4:17). Dat betekent concreet het volgende:

– Ik Ben de geliefde Zoon van God (m/v);
– Ik Ben de Gezalfde des Heren;
– Ik Ben de Heerlijkheid van de Heer;
– Ik Ben het Licht der wereld;
– Ik Ben het Zout der aarde;
– Ik Ben het Brood des levens;
– Ik Ben het levende Water;
– Ik Ben de Deur;
– Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven;
– Ik Ben de Alpha en de Omega;
– Ik Ben de ware Wijnstok;
– Ik Ben de goede Herder;
– Ik Ben zachtmoedig en nederig van hart;
– Ik Ben een koninklijke priester;
– Ik Ben een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan;
– Ik Ben de ene nieuwe Mens;
– Ik Ben … de Christus (vul je eigen naam in op de stippellijn).

Toen Jezus dit soort uitspraken over zichzelf deed, werd hem door de religieuze elite blasfemie ten laste gelegd. Zolang omstanders ons daar nog niet van beschuldigen, zijn we voor hen blijkbaar nog niet ‘als Jezus’ in deze wereld.

Ja maar, je kunt dit toch allemaal niet van jezelf zeggen? Als het oude voorbij is en wij een nieuwe schepping zijn, de ene nieuwe Mens, Christus (Efeziërs 2:15), dan kunnen wij dit wel degelijk van onszelf zeggen. Het vraagt één ding en dat is dat we het vlees voor gekruisigd houden door de oude mens af te leggen. Niet meer rekenen met het oude. Niet alleen van onszelf, maar ook niet van de ander. Zolang we nog rekenen met de oude mens van de ander, hebben we het vlees in ons eigen leven nog niet gekruisigd. We kunnen de bovengenoemde Ik-Ben-uitspraken dan ook alleen doen, als we de oude mens volledig buiten beschouwing laten. Dat is de strijd die we zelf zullen moeten strijden en daar zullen we resoluut in moeten zijn. Paulus schreef het volgende:

Wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst.

Romeinen 7:16,17

Paulus weigerde zichzelf met het oude te identificeren; hij zag zichzelf als een nieuwe schepping. Niet meer zijn oude ik (ego), maar Christus leefde in / door / als hem (Galaten 2:20). Het grootste probleem van de mensheid is dat we ons niet bewust zijn van wie we van nature zijn. Zolang we niet (durven) geloven dat we een nieuwe schepping zijn, zullen we het ons ook nooit bewust worden.

De buitenwereld die wij waarnemen, voegt zich naar onze binnenwereld. Zolang we geloven dat we een zondaar zijn (of vul maar in welke ‘oude dingen’ jij nog over jezelf gelooft) en denken dat we dit tot de dood zullen blijven, zal er niets wezenlijks in onze buitenwereld veranderen. Zodra we onszelf werkelijk gaan zien zoals Jezus zichzelf zag, dan zullen we werkelijk ‘als Jezus’ in deze wereld zijn en zal het koninkrijk van God dat binnen in ons is, steeds zichtbaarder worden op aarde!

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *