Categorieën
Reformatie

Wat is het verschil tussen zonde (enkelvoud) en zonden (meervoud)?

In deze blog wil ik mijn licht laten schijnen op het verschil tussen zonde (enkelvoud) en zonden (meervoud) in de Bijbel.

Voor heel wat ‘Bijbelgetrouwe’ christenen is de vergeving van zonden (meervoud), dankzij het kruis waar Jezus aan stierf, het meest wezenlijke van hun geloof. Voor een flink aantal onder hen kom je zonder de vergeving van zonden na dit leven in de buitenste duisternis terecht, alwaar eeuwig geween en tandengeknars zal zijn. Kom dus vooral niet aan de vergeving van zonden!

Bij de vergeving van zonden (meervoud) gaat het om de dingen die we niet goed doen in ons leven. De overtredingen op Gods geboden. Wat ik mij in een ver verleden al afvroeg, is om welke geboden het dan zou moeten gaan? De tien geboden van de wet van Mozes functioneerde namelijk alleen binnen het oude verbond, dat alleen met het volk van de Hebreeën is gesloten. Maar dat terzijde. Bij zonden (meervoud) gaat het dus om de foute dingen die we doen. Paulus vat dit samen met de werken van het vlees, te weten: “overspel, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen.” En Paulus is er duidelijk over: “wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.” (Galaten 5:19-21)

De vraag is nu, gaan we het redden (of worden we gered) met het ontvangen van vergeving van onze zonden? Mijn antwoord is: NEE! Onder het oude verbond ontvingen de joden door zondoffers te brengen ook al vergeving van hun overtredingen op de wet van Mozes, maar daarmee werden ze niet gered! En ook wij worden niet gered door vergeving van zonden! Vergeving van zonden (meervoud) is namelijk symptoombestrijding!

Zonden (meervoud) zijn de symptomen van zonde (enkelvoud). De zonde (enkelvoud) is een zekere macht, waardoor wij als vanzelf gaan zondigen. Om werkelijk gered te worden, zullen we verlost / bevrijdt moeten worden van de zondemacht. Deze zondemacht is het ego, het vlees, door Paulus ook wel het ‘lichaam der zonde’ genoemd (Romeinen 6:6). Zodra wij onszelf identificeren met het ego ontstaat er in ons denken en gevoel een scheiding tussen het ‘ego-zelf’ en ons ware Zelf, Christus in ons. Die scheiding zorgt ervoor dat we onszelf als kleine individuen in een grote boze wereld gaan voelen, hetgeen angst, schaamte, afwijzing, veroordeling en nog veel meer narigheid tot gevolg heeft. Vanuit deze schijnwerkelijkheid gaan we als vanzelf werken van het vlees, zonden (meervoud), produceren. En zoals hiervoor al geschreven, vergeving van zonden gaat ons hiervan niet redden. We moeten verlost / bevrijdt worden van het ego en ons ware Zelf bewust gaan worden.

De verlossing / bevrijding van het ego is cruciaal voor de geboorte uit de Geest, de wedergeboorte. Zodra die geboorte een feit is, zal de vrucht van de Geest (lees: Christus) in ons opstaan. Als dat gebeurt is het vanzelfsprekend dat die vrucht van de Geest (Christus) zichtbaar wordt in ons leven: “liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” (Galaten 5:22,23)

De scheiding tussen het ‘ego-zelf’ en ons ware Zelf is niet het gevolg van een daad van Adam en Eva. Er is dan ook geen sprake van ERF-zonde, alsof we van nature zondig en slecht zouden zijn. Nee, we zijn van nature goddelijk, Christussen! Ieder mensenkind dat geboren wordt uit (vrucht)water zal opnieuw geboren moeten worden, uit de Geest. Het geestelijk ontwaken vanuit ons individuele bestaan, is het plan van God met de mensheid. Zodoende worden we ons als individu Christus bewust, waardoor het lichaam van Christus een tempel gaat vormen, de gemeenschap der heiligen, waarbij iedere steen zichzelf als Christus bewust zal zijn.

Net zo min dat Adam de zondemacht voor de collectieve mensheid zou hebben teweeggebracht, zo min heeft Jezus van Nazareth door zijn kruisdood de collectieve verlossing / bevrijding voor de mensheid teweeggebracht. Sommige christenen menen dat zij via een binnendoor weggetje langs het kruis van Golgotha verlost / bevrijdt kunnen worden. Dat binnendoor weggetje is dan de eenvoudige daad van geloof of het bidden van het zondaarsgebed. Nee, er was niets magisch aan de kruisdood van Jezus, waardoor iedereen die gelooft met terugwerkende kracht gered zou worden. Nee, iedereen zal zijn eigen kruis op zich moeten nemen en vervolgens het ego voor gekruisigd moeten houden. Alleen zo zullen we bevrijd en verlost worden van de zonde(macht) in ons leven en zal Christus als ons ware Zelf in ons opstaan. Alleen langs die weg zullen de symptomen van het vlees (de zonden) vanzelf uit ons leven verdwijnen en zullen mensen ons als ‘volgers van de Weg’ gaan herkennen.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *