Categorieën
Jezus van Nazareth Reformatie

Jij en ik zijn hier en nu geroepen om de wereld met God te verzoenen

Het begrip verzoening is het meest onbegrepen concept binnen de christelijke kerk. Jezus zou 2000 jaar geleden door een eenmalige daad aan het kruis de verzoening tussen de wereld en God tot stand hebben gebracht. Hij zou daarmee de wet vervuld hebben, waardoor wij gerechtvaardigd zouden zijn. Deze gedachte heeft het evangelie tot op de dag van vandaag van haar kracht beroofd. Zolang we namelijk gerechtigheid van de wet verwachten – en dat doen we zolang we geloven dat Jezus aan het kruis plaatsvervangend voor ons de wet zou hebben vervuld! – maken we Christus inactief, waardoor we onszelf buiten de genade plaatsen (Galaten 5:4).

De genade van Christus is er op gericht dat we hier en nu volkomen verlost worden – naar geest, ziel én lichaam! – van de vloek van zonde en dood, die sinds mensenheugenis – als gevolg van de kennis van goed en kwaad – over de hele schepping heerst. Waarom zien we zo weinig van deze verlossing in de praktijk? Omdat we Christus inactief hebben gemaakt en we onszelf daarmee buiten de genade hebben geplaatst.

Bij het begrip verzoening gaat het niet om het overbruggen van de scheiding tussen God en de mens die er als gevolg van onze misstappen zou zijn geweest. Door de incarnatie (vleeswording) in de mensheid heeft God zijn heerlijkheid afgelegd. Verzoening wil zeggen dat God zichzelf weer bewust wordt door ons mensen heen. Verzoening begint met bewustwording van de verbinding tussen God en de mens die er in Christus (het Licht dat alle mensen verlicht; Johannes 1:9) altijd al is geweest.

Het bekendste gedeelte uit de Bijbel dat over verzoening spreekt is 2 Korintiërs 5:18-20. De gangbare vertalingen van dit gedeelte zijn tot stand gekomen door de zojuist genoemde misvatting van het begrip verzoening. Ik geef hieronder de vertaling weer zoals deze mijns inziens zou moeten zijn.

18 En dit alles is uit God, die in Christus ons (degenen aan wie Paulus schrijft) met Zich verzoend heeft en ons (idem) de bediening der verzoening gegeven heeft, 19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende is (o.t.t.), door hun de val (in bewustzijn) niet toe te rekenen, en het Woord (logos) der verzoening (“Er zij Licht!“; Christus) in ons (degenen aan wie Paulus schrijft) te leggen. 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God u door ons (idem) bij zich roept en omwille van Christus smeekt: laat u met God verzoenen.

Paulus heeft het in vers 18 over mensen die door Christus (het Licht in ons) met God verzoend zijn. Zij waren zich – net als Jezus van Nazareth – Christusbewust geworden. Omdat zij al verzoend waren, werd aan hen de bediening der verzoening gegeven. Zij werden verantwoordelijk gesteld voor de verzoening van de wereld met God die door Christus (die in allen is) tot stand gebracht zal worden. In vers 19 staat het werkwoord ‘verzoenen’ in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Het proces van verzoening is nog steeds gaande en zal voortduren tot de hele wereld (kosmos) met God verzoend is. Jezus heeft de verzoening niet met een eenmalige daad aan het kruis bewerkstelligd! De verzoening wordt door Christus in ons tot stand gebracht. Daarom is Christus (de zalving van Gods Geest) in ons de hoop op heerlijkheid. Degenen die zich Christusbewust zijn geworden (die al met God verzoend zijn) hebben het Woord der verzoening (de logos; “Er zij Licht!“) binnen in zich ontvangen; het Licht van Christus is in hen opgegaan. Daarom zijn zij degenen die als gezanten van Christus andere mensen tot verzoening met God (tot Christusbewustzijn) mogen brengen. Net zolang tot de hele wereld met God verzoend is.

Laat zo uw (Christus-) licht schijnen voor de mensen.” (Matteüs 5:16)

opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren (als Christus) in de wereld.” (Filippenzen 2:15)

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog? Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blog bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Laat het ons dan alsjeblieft weten! Daarmee bemoedig je ons namelijk ook weer.

Een gift waarmee je onze missie – een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland en België (Vlaanderen) – ondersteunt, is van harte welkom! Je bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *