Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Het kruis roept op tot een radicale mind-shift die verder reikt dan “Het is volbracht!” (deel 3 van 3)

Klik hier als je deel één nog niet gelezen hebt.
Klik hier als je deel twee nog niet gelezen hebt.

mannen en vrouwen, die van die Weg waren.” (Handelingen 9:2)

Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de Weg tot behoudenis boodschappen.” (Handelingen 16:17)

En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de Weg van God nauwkeuriger uit.” (Handelingen 18:26)

Het volgen van de Weg
Jezus heeft zich vrijwillig laten kruisigen als een daad van opofferende onvoorwaardelijke opofferende Liefde voor zijn medemensen. Vanuit menselijk perspectief was het misschien wel de grootste daad van zinloos geweld ooit, maar God heeft dit zinloze geweld aan het kruis omgekeerd tot de krachtigste openbaring van de Weg die ons hier en nu in de volle realiteit van het koninkrijk van God kan brengen. Wij zullen deze Weg echter zelf – in navolging van Jezus – moeten gaan volgen! Door onze focus op wat Jezus voor ons aan het kruis tot stand gebracht zou hebben, zijn we de Weg die we zelf moeten gaan volledig uit het oog verloren. Het gaat niet om geloven in de persoon van Jezus, maar om het vertrouwen in en volgen van de persoon van Jezus op de Weg die hij ons geopenbaard heeft door deze zelf volledig te gaan. Daarom zullen we de boodschap van de Weg moeten gaan begrijpen en volgers van de Weg moeten worden. Het gaat om de Weg van vernieuwing van denken. Dat is niet een verandering die door een zondaarsgebed te bidden of door een gebed voor iemand tot stand komt. Het kruis wil binnenin ons een proces in beweging brengen in plaats van dat we gaan geloven in bepaalde heilsfeiten die aan het kruis voor ons tot stand gebracht zouden zijn. Het is een proces van vallen, opstaan en volharden dat 24/7 ons leven bepaald.

De boodschap van de Weg
In het laatste deel van deze blog-serie kijken we nog een keer naar de drie visies op het kruis die we in deel twee hebben besproken. We laten zien waar ze mankgaan en hoe de betreffende visies de daadwerkelijke boodschap van het kruis ‘bedekken’ en daarmee een belemmering vormen voor het volgen van de Weg.

 1. Verzoening door voldoening. God is eeuwige Liefde! Liefde rekent het kwaad niet toe. Liefde bedekt alle dingen. Liefde verdraagt alle dingen. Drie kenmerken van Gods Wezen die verzoening door voldoening overbodig maken. Niet God moest op andere gedachten gebracht worden over ons, wij moeten op andere gedachten gebracht worden over God! God is altijd onvoorwaardelijke Liefde geweest. Daarom riep Jezus aan het kruis “Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen”. Wat het kruis ons wil openbaren is dat God vergeeft, omdat Hij weet dat wij – als gevolg van ons verduisterde denken – niet weten wat we doen. God vergeeft niet dankzij het kruis, maar ondanks het kruis!

  De Weg naar een leven in de volle realiteit van het koninkrijk, begint met stoppen van eten van de boom van kennis van goed en kwaad.

  Oordeelvrij in deze wereld staan, door vanuit Gods perspectief naar mensen te kijken. Iedere dader is ook een slachtoffer, die gevangen zit in de zinloosheid van denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is door de onwetendheid die in hem / haar heerst (Efeziërs 4:17). Dit vraagt een radicale mind-shift, waarbij we de oude mens (het ego) voor dood zullen moeten houden. Alleen dan zal Christus in ons opstaan en de metamorfose van heerlijkheid tot heerlijkheid in ons kunnen uitwerken. Focus op de vergeving van onze individuele zonden, die Jezus voor ons aan het kruis bewerkstelligd zou hebben, verblindt ons voor de universele reikwijdte van Gods vergeving van en genade voor alles en iedereen.

 2. Christus Victor. Hoewel het kwaad als gevolg van het collectief verduisterde bewustzijn van de mensheid (het ‘rijk van de duisternis’) op een beest mag lijken en als onoverwinnelijk mag voelen, is het kwaad geen op zichzelf staande (objectieve) macht die overwonnen moest worden. Er is nooit een moment in de geschiedenis geweest waarop het kwaad sterker was dan God. Wat Jezus ons aan het kruis heeft geopenbaard is dat we geen kwaad met kwaad vergelden. We zullen de neiging tot het (subjectieve) kwaad in onszelf moeten overwinnen. Jezus heeft ons aan het kruis geopenbaard hoe we dat als mens van vlees en bloed kunnen.

  De Weg naar een leven in de volle realiteit van het koninkrijk, gaat gepaard met afleggen van ons menselijke rechtvaardigheidsgevoel en onze vergeldingsdrang.

  Geweldloos in deze wereld staan, door onszelf en de wereld om ons heen vanuit Gods perspectief te bekijken. Elke vorm van kwaad dat we elkaar als mensen aandoen, roept weer opnieuw kwaad op. Deze vicieuze cirkel zal doorbroken moeten worden, wil er een einde aan het kwaad komen. Dat is de Weg die Jezus ons aan het kruis heeft willen openbaren. Ook dit vraagt om een radicale mind-shift, waarbij we de oude mens (het ego) voor dood zullen moeten houden. Alleen dan zal Christus in ons opstaan en de metamorfose van heerlijkheid tot heerlijkheid in ons kunnen uitwerken. Het projecteren van het kwaad op een op zichzelf staande kwade macht buiten onszelf, die door Jezus aan het kruis overwonnen zou zijn, leidt tot een passieve houding ten aanzien van het kwaad. Zo van: Jezus moest het voor ons doen, want wij kunnen het immers niet en nu is het wachten totdat Jezus terugkomt om definitief met het kwaad af te rekenen.

 3. Radicale genade. Er is vanuit Gods perspectief gezien nooit een moment in de geschiedenis geweest dat de schepping verloren was. Vanuit Gods perspectief hoeft er niemand gered te worden. Objectief gezien heeft God alles al tot stand gebracht, daar kan en hoeft het kruis niets aan toe te voegen, ook niet met terugwerkende kracht. Vanuit menselijk perspectief (subjectief gezien) is er sprake van een verzoeningsproces dat zal leiden tot de voltooiing van de ganse schepping. Het kruis is gericht op dit subjectieve verzoeningsproces. Als Jezus aan het kruis uitroept “Het is volbracht!” dan citeert hij Psalmen 22:31. Jezus bevindt zich in het diepste dal van zijn leven en tocht roept hij: het is klaar, het is goed, het is allemaal voltooid! Wat Jezus ons aan het kruis wil openbaren is dat het koninkrijk van God vanaf de grondlegging der wereld ten volle realiteit is, zelfs te midden van de duisternis waar de mensheid van alle tijden doorheen is gegaan en nog doorheen gaat.

  De Weg naar een leven in de volle realiteit van het koninkrijk, gaat gepaard met het zien van Gods heerlijkheid hier en nu, dwars door de verduisterde realiteit die wij met onze lichamelijke zintuigen waarnemen.

  In Psalmen 22:31 lezen we dat Gods gerechtigheid verkondigd zal worden, omdat God het heeft gedaan (Het is volbracht! ). Gods gerechtigheid is de volmaakte heelheid van het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is geen toekomstige realiteit waar Jezus voor terug moet komen om het definitief op aarde te vestigen. Verkondiging van het koninkrijk van God en de gerechtigheid van het koninkrijk betekent dat we proclameren wat we in de Geest al waarnemen. Er bestaat geen afstand en scheiding tussen God en de mens, tussen God en de schepping en tussen mensen onderling. De ganse aarde is – hier en nu al! – vol van de heerlijkheid van God. Iedereen en alle dingen zijn heilig. Iedereen en alle dingen zijn vol van Gods Liefde. Iedereen en alle dingen zijn gezalfd met Gods Geest. We mogen Christus in alles en in iedereen gaan zien! Denken, geloven en wandelen vanuit deze realiteit vraagt ook om een radicale mind-shift, waarbij we de oude mens (het ego) voor dood zullen moeten houden. Alleen dan zal Christus in ons opstaan en de metamorfose van heerlijkheid tot heerlijkheid in ons kunnen uitwerken. Geloven dat Jezus plaatsvervangend aan het kruis alles voor iedereen volbracht zou hebben, kan luie gelovigen van ons maken. Stil maar, wacht maar, alles is nieuw.

Metanoia Mind-shift → Metamorfose
Jezus’ missie was om ons te leren denken, geloven en handelen vanuit de (nu nog onzichtbare) realiteit van het koninkrijk van God, door ons te richten op het onzichtbare, op dat wat ‘boven’ is, in plaats van op het zichtbare, dat wat op ‘aarde’ is (2 Korintiërs 4:18; Kolossenzen 3:2). Deze Weg leidt tot onze behoudenis (verlossing); hier en nu de eeuwige Rust van het koninkrijk van God binnengaan.

Het bewerken van onze behoudenis (Filippenzen 2:12) heeft Jezus niet plaatsvervangend voor ons gedaan; hij heeft het ons voorgedaan. Wij zullen het werk van de bekering, waar Jezus ons – met het oog op het koninkrijk van God – toe oproept, zelf moeten bewerken. Het is het werk van metanoia (vernieuwing van denken) dat tot een radicale mind-shift leidt, zodat Christus dwars door onze fysieke lichamen en uiteindelijk dwars door de hele schepping heen tot opstanding zal komen en de ganse kosmos een metamorfose, of anders verwoord een kosmische wedergeboorte, zal ondergaan. De zuchtende schepping wacht op het openbaar worden van de Zonen van God (m/v), omdat de schepping zelf ook bevrijd wil worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid (Romeinen 8:21). Onze erfenis bestaat uit de metamorfose (verheerlijking) van onze lichamen. De schepping zal ons daarin volgen (zo binnen, zo buiten). Dat is de Weg die Jezus ons aan het kruis heeft geopenbaard. Als we hem op deze Weg volgen, zal de Christus hoe dan ook in ons opstaan.

Wie kan dan behouden worden?
Nergens in het nieuwe testament lezen we dat het volgen van de Weg makkelijk is. Het is als het lopen van een wedloop om de eerste prijs te halen. Geloof zonder werken is dood. Het gaat bij werken niet om het oppoetsen van onze buitenkant, ons gedrag. Het gaat om inner work, waardoor de buitenkant als vrucht van de Geest vanzelf zal mee veranderen. Wie deze Weg naar binnen gaat volgen, zal gaandeweg gaan merken dat het Christus in ons is die het willen en werken in ons uitwerkt (Filippenzen 2:13).

Jezus zei: “de poort en de Weg die naar het leven leiden, zijn nauw en smal, en maar weinigen vinden die Weg.” (Matteüs 7:14).

Deze tekst kan ons angst inboezemen, maar dat hoeft niet! Als de eersteling van de oogst is binnengehaald, zal de rest namelijk vanzelf volgen. Als ‘Way of Grace’ geloven we dat als een tiende van de mensheid de Weg naar het leven (in het heilige in de tempel van ons lichaam!) gevonden heeft, de duisternis in een punt des tijds zal worden opgeslokt en de kosmische wedergeboorte zal plaatsvinden.

Wil jij deel uitmaken van de eersteling van de oogst? Neem dan je kruis op je, nagel daar dagelijks de oude mens aan, en volg ons. Doe dit om de wedloop als eerste te finishen. Kan je daarbij wel wat ondersteuning gebruiken? Laat het ons dan weten! We helpen je graag op (de) Weg.

Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de Weg.” (Handelingen 19:23)

Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij een sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien.” (Handelingen 24:14)

Heb je vragen over de inhoud van deze blog en wil je erover doorpraten of wil je deel uitmaken van de eersteling van de oogst ? Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blog bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Laat het ons dan alsjeblieft weten! Daarmee bemoedig je ons namelijk ook weer.

Een gift waarmee je onze missie – een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland en België (Vlaanderen) – ondersteunt, is van harte welkom! Je bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *