Categorieën
Koninkrijk

Ons perspectief voor 2023: Christus alles in allen

We sluiten – op deze oudejaarsavond – het jaar af met een blog waarin we ons perspectief voor 2023 beschrijven. Het gaat samengevat om twee zinnen van Paulus, die voor ons de kern vormen van de boodschap die we de afgelopen drie jaar hebben verkondigd en die we ook in het nieuwe jaar zullen blijven verkondigen. Twee zinnen die alles te maken hebben met kruis en opstanding, hetgeen ook de kern vormt van de boodschap van Paulus.

Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
(2 Korintiërs 5:16,17)

Niemand meer naar het vlees kennen, betekent dat we het vlees voor gekruisigd moeten houden. Dat doen we door niet meer te rekenen met waar we zelf en waar anderen zich bevinden. Of we nog in de duisternis wandelen, wat we wel of niet geloven, ongeacht de keuzes die we maken, wat we wel doen of juist nalaten. Zodra we het vlees (de oude mens) voor gekruisigd houden, zal Christus tot opstanding komen in alles en iedereen, waardoor we met recht kunnen zeggen: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Zodra wij onze binnenwereld (ons bewustzijn) reinigen van alle vleselijke ‘werken’ zullen we steeds meer vernieuwd worden tot de volle kennis van Christus, hetgeen we vervolgens in onze buitenwereld gaan terugzien. Die volle kennis van Christus is het beeld van onze Schepper, waardoor al het onderscheid verdwijnt en we ons bewust worden dat Christus werkelijk alles en in allen is.

Omdat gij de oude mens met zijn praktijken hebt afgelegd en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.” (Kolossenzen 3:9-11)

Als we in het Licht van Christus willen wandelen, zullen we afstand moeten doen van al het onderscheid; het indelen van mensen in oké (goed) en niet-oké (kwaad). Dat betekent heel concreet het volgende.

Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, wat je gelooft, je manier van leven, jij bent te allen tijde:

  • het Licht der wereld
  • het vleesgeworden Woord
  • het levende Water
  • een Zoon van God (m/v)

Dit geldt voor alle mensen, niemand uitgezonderd!

En of dat nog niet genoeg is, gaan we Christus ook in alles zien.

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.
(Kolossenzen 1:15-17)

Werkelijk alles, dat wil zeggen de ganse schepping (kosmos), vindt zijn bestaan in het Christus-Licht, hetgeen dan ook de eerstgeborene van de ganse schepping wordt genoemd. Christus is het Licht der wereld, dat ging schijnen toen God sprak: “Er zij Licht!” (Genesis 1:3).

Christus is alles en in allen. Als we door Gods ogen naar de schepping gaan kijken, dan is alles en iedereen gezalfd met – en volledig ondergedompeld in – Gods Geest. De heerlijkheid van God vervult de ganse aarde! De Geest van God is uitgestort op alle vlees. Dit perspectief ontstaat als we de bedekking van het oude, het vleselijke denken, de duisternis, achter ons laten en we als een nieuwe schepping in het Licht van Christus gaan wandelen. We zullen ons dit perspectief in de Geest steeds meer bewust worden.

De werken van het vlees brengen verdeeldheid en partijschappen met zich mee. We zien het helaas terug – zowel in de samenleving als in de kerk – dat de polarisatie de afgelopen jaren sterk is toegenomen. We zijn echter in staat om dit om te buigen naar volmaakte eenheid en harmonie, zodat er in de volle breedte van de samenleving Liefde, Vreugde, Vrede en Blijdschap zal gaan heersen. Wandelen in de Geest doen we door afstand te nemen van het vleselijke perspectief. Ondanks wat we met onze natuurlijke ogen in onze buitenwereld waarnemen, onze binnenwereld blijven afstemmen op wat in de Geest Waarheid is en dat is dat Christus alles en in allen is.

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.” (Hebreeën 11:1)

Hoe meer we onze binnenwereld in geloof met de Waarheid gaan vullen, hoe meer we het ook in onze buitenwereld zullen gaan waarnemen.

Laten we daarom ons perspectief in 2023 laten vormen door de manier waarop Jezus en Paulus en vele anderen uit hun tijd met hen in het leven stonden:

Zo kennen wij dan vanaf nu niemand meer naar het vlees, want Christus is voor ons alles en in allen!

Leer deze zin uit je hoofd en mediteer er in 2023 dagelijks op. Houd er in je binnenwereld aan vast, ongeacht de omstandigheden die zich dit jaar zullen voordoen. Je zult versteld staan van de uitwerking die dit op jouw buitenwereld zal hebben.

Bruisende Kerken van de Samenleving
De missie van Way of Grace is om de blijde boodschap van het Koninkrijk van God, zoals hierboven beschreven, weer terug te brengen in de kerken en gemeenten in Nederland. Zodat de christelijke kerk in Nederland een hoopvolle en blijde boodschap zal verkondigen met een positieve toekomstvisie voor de hele mensheid en de ganse schepping! Christus in ons is werkelijk de hoop op heerlijkheid voor alle mensen en voor de hele schepping!

We zijn op dit moment op zoek naar mensen die willen investeren in onze bediening van Way of Grace, zodat we ons in 2023 fulltime kunnen blijven inzetten om onze visie steeds meer zichtbaar te zien worden. Heb jij de mogelijkheid – of ken je iemand die de mogelijkheid heeft – om financieel te investeren in de bediening van Way of Grace? Laat het ons dan alsjeblieft zo snel mogelijk weten. Dan maken we een afspraak.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd! Dit kan via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *