Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Waarom liet Jezus zich kruisigen?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, de enige reden waarom Jezus zich heeft laten kruisigen is om de diepste duisternis op aarde aan het licht te brengen, zodat wij er mee zouden kunnen afrekenen. De diepste duisternis in de mens bestaat uit veroordeling op grond van de kennis van goed en […]

Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk

Bijbelse psychologie

Binnen de seculiere psychologie gaat men ervan uit dat in het onderbewuste van de mens allerlei ervaringen en emoties worden opgeslagen. Het onderbewuste heeft vervolgens invloed op ons dagelijkse leven, zonder dat we het ons bewust zijn. Zo zouden negatieve ervaringen en emoties vanuit het verleden ervoor kunnen zorgen dat we in het dagelijks leven […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Jij bent de Bron van levend Water!

“Wie in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend Water zullen uit zijn binnenste vloeien.” (Johannes 7:38) Wat bedoelde Jezus met deze woorden? Dat Jezus zelf de Bron zou worden in al die mensen die in hem zouden gaan geloven? Dat is wat veel christenen zo ongeveer denken. Als Jezus in je woont […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk

Het Onze Vader

Het gebed dat Jezus zijn leerlingen geleerd heeft te bidden is een gebed om geestelijke groei. De groei in het bewustzijn van de mens vanuit de duisternis op aarde (de zichtbare wereld) via het koninkrijk van het Licht naar het koninkrijk van God in de hemel (de onzichtbare wereld). Het is een gebed van alle […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Terugblik op netwerkbijeenkomst van Rotterdam United

Gisteravond was ik op een bijeenkomst van Rotterdam United. We waren met 85 personen bijeen, allemaal mensen met een passie voor Jezus en de boodschap van het koninkrijk van God. De avond stond in het teken van twee vragen: 1) Welke impact heeft Corona gehad op kerk-zijn, welke krachten en zwakten van kerk-zijn heeft het […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Waar ware wedergeboorte toe leidt

Het gemak waarmee veel christenen zichzelf als wedergeboren beschouwen, laat zien dat we het zicht op de verlossing – waarover met name Paulus in het nieuwe testament spreekt – geheel uit het oog zijn verloren. Het zal voor veel christenen misschien redelijk onwerkelijk klinken, maar zolang we nog dood gaan, kan er geen sprake zijn […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Apostelen (m/v) gezocht

Het ontbreekt de christelijke kerk in Nederland aan apostelen, die als slaven van Christus de kerken en gemeenten de weg wijzen, die gelovigen aanstellen in hun bediening, zodat de gemeente van Christus kan worden opgebouwd. Paulus, een geroepen apostel, geeft ons in Efeziërs 4 een blauwdruk voor de christelijke gemeente. “Hij, die nedergedaald is, Hij […]

Categorieën
Bijbelstudie Reformatie

Paulus’ visie op verzoening (katallasso)

Voor de meeste christenen draait het christelijk geloof om de verzoening die Jezus van Nazareth door zijn kruisdood tot stand zou hebben gebracht. Men spreekt daarbij over ‘verzoening door voldoening’. De gedachte achter deze opvatting is dat de relatie tussen God en mens door de zonden van de mens zou zijn verbroken. God kan niet […]

Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk

Wat kunnen wij doen aan het drama van Moria op Lesbos?

Ik las zojuist een artikel op CIP over de reactie van een aantal christenen op het beleid van de overheid om maar honderd vluchtelingen op te nemen. In eerste instantie las ik de verontwaardigde reacties van diverse christelijke BN’ers met instemming. Hoe haalt de overheid het in haar hoofd om nu maar honderd vluchtelingen op […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De boodschap van vergeving van zonden is geen evangelie

Drie redenen waarom we niet geloven dat de boodschap van vergeving van zonden (op grond van het offer dat Jezus van Nazareth door de kruisdood zou hebben gebracht) deel uitmaakt van de blijde boodschap van het evangelie. 1) De vloek van zonde en dood is in de wereld gekomen toen de mens kennis kreeg van […]