Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het probleem van het lijden

God wilde zichzelf vermenigvuldigen in individuele fysieke mensenkinderen die als goden in volmaakte onderlinge LIEFDE zouden leven. God schiep eerst vanuit het Licht (Christus) alle mensen als Christussen (Genesis 1:26). Ze waren zich allemaal als eenheid alleen Christus bewust en zichzelf niet bewust als unieke individuen. Om tot individueel bewustzijn te komen geeft God deze […]

Categorieën
Koninkrijk

De Waarheid maakt Vrij!

In Genesis 1 lezen we over de oorsprong en de opbouw van de geestelijke wereld, later door Paulus ook wel de hemelse gewesten genoemd. Alles wat wij ons als mens bewust (suneidesis) zijn, vindt zijn oorsprong in de geestelijke wereld. “De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods […]

Categorieën
Jezus van Nazareth

Werd Jezus voor onze vrede gestraft?

“De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem.” (Jesaja 53:5) Een bekende tekst die vaak wordt uitgelegd alsof God Jezus heeft gestraft voor onze zonden. Het is dezelfde gedachte dat Jezus het laatste definitieve zondoffer voor de zonden van de mensheid zou zijn geweest. Als we naar de context van deze tekst uit […]

Categorieën
Reformatie

Wat is het verschil tussen zonde (enkelvoud) en zonden (meervoud)?

In deze blog wil ik mijn licht laten schijnen op het verschil tussen zonde (enkelvoud) en zonden (meervoud) in de Bijbel. Voor heel wat ‘Bijbelgetrouwe’ christenen is de vergeving van zonden (meervoud), dankzij het kruis waar Jezus aan stierf, het meest wezenlijke van hun geloof. Voor een flink aantal onder hen kom je zonder de […]

Categorieën
Koninkrijk

Welkom in de Eeuwige Rust

Heel wat christenen geloven dat zij behouden worden door een daad van geloof. Zodra je gelooft dat Jezus voor de vergeving van jouw zonden is gestorven, ontvang je de vergeving en ben je gered (behouden). Binnen de evangelische wereld hebben ze daar het zogenoemde zondaarsgebed voor in het leven geroepen, zodat je een mooi markeerpunt […]

Categorieën
Reformatie

Het mysterie dat geen mysterie mag blijven

We noemen iets een mysterion als we het met ons verstand niet kunnen begrijpen. Als twee goede vrienden elkaar niet begrijpen, zou je kunnen spreken van een mysterie. Een mysterie zorgt voor verwijdering. En als die verwijdering te groot wordt, kan dit zelfs ten koste gaan van de vriendschap. Het is dus van groot belang […]

Categorieën
Koninkrijk

De blijde boodschap van het koninkrijk van God

De eindtijd waar de Bijbel over spreekt ging over de laatste dagen van het oude verbond. In 70AD is Jeruzalem verwoest en de tempel van het oude verbond met de grond gelijk gemaakt. Er bleef geen steen op de andere steen, zoals Jezus had voorzegd (Matteüs 24:2). En daarmee is het oude verbond tot een […]

Categorieën
Reformatie

Het evangelie in een notendop

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16) Deze bijbeltekst wordt ook wel het evangelie in een notendop genoemd. Geloof in de eniggeboren Zoon leidt dus tot eeuwig leven. En wie wil dat […]

Categorieën
Bijbelstudie Reformatie

De beste wijn is voor het laatst bewaard!

Het eerste wonder dat Jezus tijdens zijn bediening op aarde verricht heeft is water veranderen in wijn. De feestgangers verbaasden zich erover dat de ceremoniemeester de beste wijn voor het laatst had bewaard, omdat dit niet gebruikelijk was. “En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van […]

Categorieën
Jezus van Nazareth

Wie is Jezus van Nazareth voor ons?

Welke rol speelt de persoon van Jezus van Nazareth in het evangelie van het koninkrijk? Waarom heeft Jezus zijn leerlingen nooit gevraagd om in hem als persoon te geloven, hem als God te erkennen. En waarom heeft hij zijn volgelingen nergens opgedragen om hem te aanbidden? Cruciale vragen als het gaat om de verkondiging van […]