Categorieën
Reformatie

Het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond – deel 2

Mocht je deel 1 van deze blog nog niet gelezen hebben, lees deze dan eerst. In deel 1 van deze blog heb ik laten zien dat het oude verbond een verwijzing was naar een wandel naar het vlees, identificatie met het ego. De wet van Mozes was nodig om het vlees te beteugelen. Overtredingen konden […]

Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond – deel 1

Het ‘evangelie’ van vergeving van zonden is gebaseerd op het oude verbond. Het evangelie van het koninkrijk is het evangelie van het nieuwe verbond; door Paulus ook wel het “evangelie van Christus” genoemd (o.a. Galaten 1:7). Het eerstgenoemde is de naam evangelie eigenlijk niet waard! Omdat dit van wezenlijk belang is, zal ik een poging […]

Categorieën
Koninkrijk

Wat bedoelde Jezus met ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie’? – deel 2

Mocht je deel 1 van deze blog nog niet gelezen hebben, lees deze dan eerst. Deel 1 van deze blog eindigde ik met de vraag: “Zouden we onze focus niet moeten verleggen van het bestrijden van de symptomen en de vergeving daarvan, naar de werkelijke kern van het evangelie?” Het antwoord op deze vraag wil […]

Categorieën
Koninkrijk

Wat bedoelde Jezus met ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie’? – deel 1

“Jezus ging naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, en Hij zeide: De tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.” (Markus 1:14,15) Deze oproep betekent voor veel westerse christenen kort samengevat het volgende: geloof dat Jezus als de Zoon van God aan het kruis stierf voor […]